V rámci krajského kola soutěže o titul Vesnice roku 2010 jste byl vyhlášen Osobností Karlovarského kraje. Při předávání zaznělo, proč jste se tohoto úspěchu dočkal. Přetlumočíte nám zdůvodnění ocenění? A váš vlastní názor…? Proč asi právě vy?

Ocenění osobnost soutěže Vesnice roku 2010 Karlovarského kraje mi bylo uděleno dle mého názoru za včasné reakce při prezentaci naší obce a mé práce pro náš region. Myslím si ale, že bych toto ocenění nikdy nedostal bez spolupráce se zastupitelstvem obce a hlavně se spoluobčany. Proč asi já? Tak to opravdu nevím, ale jedna přítelkyně obce jednou řekla: „Kdo tě jednou pozná - nikdy na tebe nezapomene!“ Snad i tento dojem ze mne měla hodnotící komise a můj projev, který je dost výrazný, se jim zalíbil. Narodil jsem se tu a jsem zde šťastný.

Také jste obdrželi ocenění za dokumentaci dění v obci. Ozřejmíte, kdo se o mapování a zveřejňování událostí nejvíce zasloužil?

Na ocenění dokumentace dění v obci mají zásluhu dvě osoby. Jsou to minulá kronikářka paní Zorka Švajdová a současná zapisovatelka dění paní Annemarie Praisová. Obě dámy se zasloužily o tento titul. Velice si jejich práce vážím, protože je mnohdy velice obtížná. Sledovat neustále dění ve všech námi spravovaných obcích a poté vše správně a objektivně zadokumentovat není vždy lehké.

Existuje v Novém Kostele někdo, koho rád veřejně pochválíte, že aktivně napomáhá k šíření dobrého jména vaší obce?

Na otázku, zda v Novém Kostele existuje někdo, koho rád pochválím za šíření dobrého jména naší obce, musím odpovědět takto: Nejen Nový Kostel, ale i ostatní obce, které obec Nový Kostel spravuje, mají mnoho občanů, kteří svou prací a chováním přispívají k onomu dobrému jménu. Vždyť co je vlastně obec? Jsou to především lidé, bez kterých by obec nebyla. Musím ale zcela jistě pozvednout hotel U Špejcharu v Kopanině, který získal titul Hospůdka roku, všechny naše podnikatele a samozřejmě Vesnický mažoretky, které šíří věhlas naší obce všude, kde je to jen možné.

Jste dost aktivní, což vyžaduje mnoho času. Jak se na tuto skutečnost dívají vaši nejbližší?

Moji známí a mí nejbližší mě podporují neskutečně, vím, že jsem někdy nesnesitelný- chci mít vše připravené – a podle mě to je někdy těžké pro mé okolí, ale musím přiznat, že nebýt těchto mých zlatých lidiček, bylo by to asi nemožné.

Prozradíte nějakou novou investiční akci, kterou zdokonalíte život v Novém Kostele?

V současnosti se pracuje na rekonstrukci fasády na naší základní škole. Chceme pro naše nejmenší připravit radostné vykročení do nového školního roku a zpříjemnit pobyt školákům, jak nejlépe to jen jde.

Jak vidíte rozvoj Nového Kostela do budoucna?

V našem regionu se toho mnoho změnilo, je to v naprostém pořádku. Naše obec má nulovou zadluženost, což je k vidění málokde. Snažíme se hospodařit s tím, co máme a co získáme. Nikdy jsme nevyužili možnosti půjčky od bankovních ústavů. Všechny naše činy směruji ke zkvalitnění života na vesnici. Budu teď mluvit myslím za všechny mé občany, když řeknu, že zde rádi bydlíme a svou prací budeme přispívat k rozvoji obce i nadále. Můžu vás ubezpečit, že o Novém Kostele neslyšíte naposledy.