Podporu k přijetí návrhu novely zákona o rozpočtovém určení daní, kterou připravilo Ministerstvo financí, vyjádřili starostové měst a obcí na Chebsku napříč celým politickým spektrem.

Starostové požadují spravedlivé rozdělení daní a podporují navrženou novelu zákona proti diskriminaci obcí o velikosti pod 150 tisíc obyvatel.

Cílem novely je upravit financování samospráv tak, aby se snížil diskriminační rozdíl mezi příjmy na obyvatele velkých měst, především pak Prahy, Brna, Ostravy a Plzně a obyvatele ostatních obcí. „Jednoznačně stojíme za tímto návrhem, který narovnává nespravedlivé dělení daní mezi čtyři největší města a zbytek republiky,” uvedl starosta obce Zádub-Závišín Jiří Nešpor před odjezdem do Prahy, kde se včera uskutečnil demonstrativní pochod starostů.

„Není omluvitelné, aby rozdíl mezi příjmy na jednoho obyvatele mezi největší a nejmenší obcí byl více než čtyř a půl násobný.”

„Naprosto s tímto stanoviskem starostů po celé republice souhlasím,” uvedla Dana Mráčková z Chebu. „Proč má mít naše město méně peněz na hlavu jen proto, že je menší. To se mi nelíbí a jsem ráda, že se proti tomu starostové postavili.”