V některých částech města začíná nový systém svozu fungovat již od začátku letošního roku. Podrobný harmonogram zavádění změn se seznamy konkrétních ulic a lokalit najdete na webových stránkách města. Nový systém svozu bude postupně zaveden v průběhu letošního roku ve čtyřech etapách. Zatím se tedy týká pouze ulic a lokalit zařazených do 1. etapy. Zbytkový odpad z černých popelnic se bude od rodinných domů svážet pouze jednou za 14 dnů. Zároveň si ke stávajícím černým popelnicím a hnědým popelnicím na bioodpad můžete nově objednat další nádoby na tříděný odpad žluté na plasty a modré na papír. Pro skleněné odpady zůstanou zelené kontejnery.