"Co do počtu obyvatel je kraj nejmenší. Obyvatelstvo kraje tvořilo 2,7 procenta všech obyvatel ČR. V porovnání se stavem obyvatel na počátku roku se počet zvýšil v okresech Cheb o 1 240 a Karlovy Vary o 221, naopak úbytek byl zaznamenán v okrese Sokolov, a to o 133," uvedla Jana Špačková z krajské správy statistického úřadu.

Do kraje se přistěhovalo o 1 987 osob více, než kolik se jich vystěhovalo. Zemřelo v něm 1 715 osob, to je o 659 osob více, než kolik se jich narodilo. Od 1. ledna do 30. června roku 2023 se na území Karlovarského kraje živě narodilo 1 056 dětí, počet živě narozených dětí se tak meziročně snížil o 153 dětí, 45,8 procenta jich přišlo na svět jako první v pořadí a na 190, tedy na 18 procent již doma čekali nejméně dva sourozenci. Celkem 623, to je 59 procent se jich narodilo mimo manželství. "Jedná se o druhý nejvyšší podíl v rámci celé České republiky, vyšší podíl těchto dětí vykazuje pouze Ústecký kraj, 62,5 procenta. Mezi okresy Karlovarského kraje vykazuje nejvyšší podíl dětí narozených mimo manželství okres Sokolov, 64,1 procenta všech živě narozených dětí, naopak nejnižší podíl dětí narozených mimo manželství udává okres Karlovy Vary, 53,1 procenta," vyčíslila Jana Špačková.

Jesenická přehrada odhaluje tajemství jinak ukryté hluboko pod vodou
Jesenická přehrada odhaluje tajemství jinak ukryté hluboko pod vodou

V kraji zemřelo 1 715 osob, z toho 929 mužů, v porovnání se stejným obdobím minulého roku došlo k poklesu počtu zemřelých, a to o 52, tedy o 2,9 procenta. Mezi zemřelými bylo nejvíce ve věkových kategoriích 70 až 79 let a 80 až 89 let.

V 1. pololetí roku 2023 uzavřeli muži a ženy Karlovarského kraje 493 sňatků, což je meziroční pokles ve srovnání se stejným obdobím roku 2022 o 81, tedy o 14,1 procenta. Nejčastěji se brali lidé v okrese Karlovy Vary, naopak nejméně sňatků zaznamenali v okrese Cheb. Z celkového počtu uzavřených manželství bylo 56,4 procenta takových, kde oba snoubenci byli svobodní.

Stavební práce na základech židovské synagogy v Mariánských Lázních se zastavily.
Král kasin koupil pozemek v Mariánských Lázních, kde stála židovská synagoga

Rozvedeno bylo celkem 273 manželských párů, kraj tak zaznamenal meziroční pokles počtu rozvodů ve srovnání se stejným obdobím roku 2022, a to o 22, tedy o 7,5 procenta. Téměř v polovině těchto rozvádějících se manželství žilo jedno či více nezletilých dětí.