"To představuje významný, více než třetinový, meziroční pokles. Průměrná doba trvání jednoho případu pracovní neschopnosti v 1. pololetí roku 2023 v Karlovarském kraji činila 32,26 kalendářního dne, což je šestá nejvyšší průměrná délka pracovní neschopnosti mezi regiony ČR. Průměrné procento pracovní neschopnosti v Karlovarském kraji se ve sledovaném období pohybovalo nad celorepublikovým průměrem a činilo 5,42 %," informovala Martina Soukupová z Krajské správy ČSÚ v Karlových Varech.

V Karlovarském kraji bylo v 1. pololetí roku 2023 evidováno celkem 79 813 nemocensky pojištěných osob, kraj tak zaznamenal mírný meziroční pokles počtu těchto osob ve srovnání se stejným obdobím roku 2022, a to o 0,5 %. Z celkového počtu nemocensky pojištěných v celé ČR to představuje 1,7 %. V rámci Karlovarského kraje žilo nejvíce nemocensky pojištěných osob v okrese Karlovy Vary.

Ilustrační foto
Pozor, v Chebu začínají platit nové jízdní řády v městské hromadné dopravě

Mezi okresy Karlovarského kraje byl v 1. pololetí roku 2023 nahlášen nejvyšší počet nových případů pracovní neschopnosti v okrese Karlovy Vary (10 422), naopak nejméně nových případů pracovní neschopnosti bylo v 1. pololetí roku 2023 nahlášeno v okrese Sokolov (6 730). Největší meziroční pokles počtu nově nahlášených případů pracovní neschopnosti byl v rámci našeho kraji zaznamenán v okrese Cheb (o 37,6 %).

"Průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti v Karlovarském kraji činila 32,26 kalendářního dne, což je o 0,31 dne více než v celé ČR. Jedná se o šestou nejvyšší hodnotu tohoto ukazatele (společně s Jihočeským krajem) mezi všemi regiony ČR. V rámci našeho kraje nejdéle marodili lidé v okrese Karlovy Vary, kde průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti činila 34,23 kalendářního dne," uvedla Martina Soukupová.