Až kuriózní předměty mnohdy skončí v rukou státu. Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Karlových Varech tak propadly například recepty. Zaměstnanci mohli čerpat inspiraci k chutnému obědu, večeři nebo na nedělní moučník.

Recepty byly společně s dalšími movitými věcmi zabaveny obžalovanému z nedovolené výroby, přechovávání, distribuce, prodeje omamných a psychotropních látek. Sešit v černých deskách obsahoval řadu receptů. Nejde ale o jedinou kuriozitu zabavenou při trestné činnosti. Pracoviště úřadu v Karlových Varech například převzalo i násadu od koštěte, přelomenou na dvě části. Byla odebrána obviněnému jako věc použitá ke spáchání trestného činu. S pomocí násady se domáhal vrácení pětisetkorunového dluhu. Úřad násadu v souladu se zákonem zlikvidoval, zaměstnanci ji vyhodili do kontejneru.

Před časem například získal po bývalých okresních úřadech v Karlovarském kraji obrazy. Dělají radost hostům v lázeňských domech. „V rámci nabídky státním institucím projevily o třiadvacet obrazů zájem Léčebné lázně Lázně Kynžvart,“ řekl Andrej Babčanský, referent vztahů k veřejnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Šlo o reprodukce květin, kytic, krajin nebo zátiší. Lázně obrazy získaly bezúplatně a jejich účetní hodnota činí více než čtyřicet tisíc korun.

V případě Léčebných lázní Lázní Kynžvart to není první věc, kterou tímto způsobem získaly. Před více než rokem řešil úřad kuriózní pozůstalost. Jako takzvanou odúmrť získal téměř dvě stě párů ponožek. Ačkoli byly ponožky, se kterými zesnulý obchodoval, označeny soudem za bezcenné, a tedy určené k likvidaci, nabídl je úřad k převzetí jiným organizačním složkám.

O nové a netknuté ponožky tehdy projevily zájem pouze dvě instituce, Výchovný ústav a dětský domov se školou Kostomlaty pod Milešovkou a Léčebné lázně Lázně Kynžvart.

Obě organizace tehdy situaci vyřešily gentlemansky a rozdělily si páry ponožek mezi sebou spravedlivě. A do třetice se mohly děti z kynžvartské léčebny radovat z horských kol, která byla zabavena zloději. Ukradl je v Německu.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových získává odúmrť neboli jmění zůstavitele, jenž neměl žádné dědice ze zákona ani ze závěti, poměrně často. Kromě nemovitostí, sbírky knih, šperků nebo vzácných obrazů zdědil stát v minulosti po majiteli například psa. Mnoho věcí z odúmrti končí také v muzeích.

Jako například dědictví, jehož součástí byly pohlednice, knihy, soubory fotografií, úřední listiny z roku 1931 a dobové oblečení. Řada těchto historických předmětů byla před lety předána muzeu v Chebu, Městskému muzeu Mariánské Lázně a Městské knihovně v Mariánských Lázních.