Největší počet hlasů od veřejnosti a titul vítěze veřejného hlasování získal projekt Rekonstrukce Zimního stadionu Cheb. Tento projekt byl oceněn za svou významnou roli ve sportovním životě města a jeho přínos pro komunitu. Další čestná uznání odborné poroty obdržely projekty Lávka pro pěší přes kolejiště nádraží a Soubor staveb Mikulášská a Mlýnská nedaleko chebského hradu.

Lávka pro pěší byla oceněna za skloubení technického a estetického řešení a přínos do plynulosti a bezpečnosti dopravy ve městě. Na tomto projektu se podíleli architekti a inženýři ze společnosti Stráský, Hustý a partneři, a realizovala ho firma SWIETELSKY Rail CZ. Projekt Soubor staveb Mikulášská a Mlýnská v Chebu získal čestné uznání za řešení dostavby historické části města včetně pestrého funkčního využití navrhovaných objektů. Na tomto projektu spolupracovali architekti Jan Trávníček a Jakub Sládek.

Dalšími oceněnými projekty na Chebsku byly Kamenka a Roubenka u Babi v Lipné u Hazlova, které získaly čestné uznání za příklad soukromé investice a kvalitní opravy stávajících objektů doplněných o moderní prvky. Tento projekt byl realizován Ateliérem k světu a společností KONSTRUO Projects.

Cenu hejtmana Karlovarského kraje získala stavba Rekonstrukce bývalého zámku Hazlov, kterou realizovala obec Hazlov ve spolupráci s Atelierem Stoeckl a firmou ISSO. Revitalizace výrobního areálu společnosti Abydos Idea, Hazlov si vysloužila ocenění ministra průmyslu a obchodu.  Titul Osobnost stavitelství Karlovarského kraje byl udělen Ladislavu Melčovi za jeho celoživotní práci v oblasti projektování vodohospodářských staveb.

Veřejné hlasování na internetu přineslo celkem 12 415 platných a ověřených hlasů, z nichž nejvíce hlasů, konkrétně 452, obdržel již zmíněný projekt Rekonstrukce Zimního stadionu Cheb.