„Stavbu od června provádí chebská společnost RMC STAVBY, termínem dokončení je dle smlouvy o dílo 31. 5. 2018. Cena díla bez DPH ve výši 21 % je bezmála 39 milionů korun,“ uvedl mluvčí ašského městského úřadu Milan Vrbata. „Objemem finančních prostředků se jedná o největší investiční akci města Aš v tomto roce,“ potvrdil.

V objektu došlo k odstranění některých nosných dílů starých dřevěných podlah a nyní pokračují práce na jejich zpevnění. „Zbylé původní trámy v podlahách se ošetřují před dřevokaznými houbami. Rýsují se také základy přístavby, která je situována ve směru k radnici,“ sdělil.

Maturita ze slepoty – tak se jmenuje nevšední zkouška, kterou na sobotu  připravilo TyfloCentrum Cheb a Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých.
Při maturitě se i škrábaly brambory

Součástí stavby jsou také úpravy bezprostředního okolí budov, které bude upraveno schodišti, sítí chodníčků, veřejným osvětlením a opěrnými zdmi. Ve skalnatém svahu je kvůli tomu přemisťováno velké množství zeminy a kamení.
V místě budou také vztyčeny čtyři ocelové věže, propojené s terénem úzkými lávkami, v obdobném provedení jako už stojící únikové schodiště, tedy s opláštěním z ocelových tenkostěnných profilů.

„Před převedením do majetku města budovy sloužily dlouhé roky potřebám učiliště, kde se do oprav prakticky neinvestovalo. Proto je nyní potřeba provést celkovou přestavbu všech prostor,“ dodal.