Zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) dostává reálnější obrysy. Karlovarský kraj dal jeho výstavbě zelenou, spalovna podle něj nebude mít negativní dopad na životní prostředí.

„Krajský úřad Karlovarského kraje vydal na základě posuzování vlivů na životní prostředí souhlasné stanovisko k záměru 'ZEVO Závod na energetické využití odpadu Cheb'," potvrdila Andrea Bocková, mluvčí krajského úřadu.

Společnosti Terea, která chce ZEVO na chebském Švédském Vrchu postavit, tak už nic nebrání, aby si požádala o stavební povolení.

Spalovna má likvidovat komunální odpad, a to výhledově až 20 000 tun za rok. Teplo získané při procesu spalování pak bude využité pro zásobování části města prostřednictvím kotelny Riegerova.

Řadě občanů se ale projekt nezamlouvá a stále se bojí zhoršení životního prostředí a zásadního zvýšení provozu. Jednatel chebské společnosti Terea Steffen Zagermann už ale několikrát občany ubezpečil, že má plánované zařízení splňovat veškeré limity, a to i s výhledem do budoucna.

ZEVO by podle představitelů Chebu, který má ve společnosti Terea 50procentní podíl, mohlo přispět ke stabilizaci ceny centrálně dodávaného tepla, ale i snížení poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu. „Na rozpočet města by zařízení mělo zásadní dopad," sdělil již dříve chebský místostarosta Tomáš Linda.

„Mohli bychom snížit poplatek za svoz komunálního odpadu minimálně o sto korun na rok," konstatoval místostarosta.