Informovalo, že tak učinilo mimo jiné kvůli neustálému prodlužování termínů a přerušení prací. Šimon Peták (na snímku), právník zastupující stavební společnost Energie stavební a báňská (ESB), která je jednou z firem konsorcia ESB VCES, ale v rozhovoru pro Deník poukazuje, že projekt byl od samého začátku špatně připravený a na to firma kraj opakovaně upozorňovala.

Při jednání na krajském zastupitelstvu z vaší strany zaznělo, že zakázka na stavbu chebské nemocnice měla špatně připravený projekt a konsorcium vynaložilo kvůli chybám v projektu 90 milionů korun navíc. Upozorňovali jste na ně Karlovarský kraj už během stavby? Pokud ano, co se pak dělo?

Samozřejmě upozorňovali a řadu nedostatků i aktivně řešili, a to nad rámec svých povinností. Je nutno připomenout, že kdyby takto konsorcium ESB - VCES nepostupovalo, byla by stavba zastavena při každé potřebě změny. Čekalo by se na vypracování a schválení změny projektu a dodatku ke smlouvě. To by ale způsobilo zpoždění stavby o řadu měsíců. Byly uzavřeny celkem tři dodatky ke smlouvě. První dva zahrnovaly zhruba čtvrtinu změnových listů a třetí měnil etapizaci (pozn. red. dokončení určité etapy stavby v daném termínu) provádění díla, což je velmi podstatná změna. Tento dodatek též přímo předpokládal řešení dalších změnových listů. Přesto však řada chyb zůstala nevyřešena a zástupci kraje je bagatelizují nebo se snaží přenést odpovědnost na ESB VCES, přičemž se zaštiťují stanoviskem projektanta. Jenže projektant by v případě oprav chyb projektu musel kraji platit významné smluvní pokuty, nelze se proto divit, že je popírá. A kraj místo toho, aby chyby řešil a sledoval prospěch uživatelů nemocnice, slepě důvěřuje tvrzení projektanta.

Na zastupitelstvu také padla informace, že během rekonstrukce bylo provedeno 36 projektových změn. Čeho přesně se týkaly? Jaké konkrétní nedostatky projekt dle vašeho názoru má?

Projekt obsahuje místy rozpory mezi textovou a výkresovou částí, které jsou ze strany kraje paradoxně dávány za vinu ESB VCES. Podle znaleckých posudků vypracovaných renomovanými odborníky byly od počátku i nereálné termíny dokončení jednotlivých etap. Zmíněný dodatek číslo 3, který je dohledatelný v registru smluv, pak dokládá špatnou etapizaci projektu ve vztahu k vlastnímu provozu nemocnice. Neodpovídaly ani dílčí faktické skutečnosti, když byly zjištěny rozpory například ve výškách podlaží, síle zdí a jiné. Konsorcium dále navrhovalo změny projektu kvůli možným rizikům ohrožení zdraví a životů pacientů. Namítali jsme, že záložní generátory nemocnice nesplňují současné normy a systém protipožární ochrany nezajišťuje účinnou ochranu. Některé naše návrhy přitom zohledňovaly i dlouhodobou ekonomickou stránku provozu. Například vyfukování zamořeného vzduchu do prostoru operačních sálů v případě planého poplachu vyžaduje opětovnou sterilizaci prostor, což pak stojí zbytečné peníze. Je toho samozřejmě daleko víc.

Tvrdíte, že smlouva skončila loni 3. července, ale kraj informoval, že smlouvu vypověděl on, a to na konci listopadu. Můžete to vysvětlit?

Opět už v dodatku číslo 3 ze září 2018 kraj akceptuje nutné změny, které budou zasmluvněny dodatečně. ESB -VCES se v průběhu dalšího jednání snažily vyřešit problémy stavby i chyb projektu tak, aby nemocnice mohla být dokončena. Kraj toto neumožnil, stejně tak odmítl řešit problémy a nesrovnalosti projektu k budově B. Konsorciu tak nezbylo než smlouvu ukončit. Kraj toto zpochybňuje bez jakýchkoli přezkoumatelných argumentů. To však na učiněném kroku nic nemění.

Co všechno se vám kvůli zmíněným peripetiím nepodařilo v chebské nemocnici dokončit?

Dokončena je nová budova, kde sídlí mimo jiné nová porodnice, fungují tam i operační sály a další ordinace. Na internetu jsou k dohledání pochvalné reference od personálu, pacientů, ale i některých zastupitelů kraje. Kvůli chybám v projektu už ESB -VCES odmítly pokračovat v rekonstrukci navazující části objektu B, kde měly být prostory pro gastroenterologii, fyzioterapii, neurologii, endokrinologii, oční, zázemí RTG a lůžková část včetně zázemí pro pacienty a lékaře.

V jaké fázi se nyní nacházejí vaše jednání s krajem, který chce vyhlásit výběrové řízení na dokončení prací?

Přestože ESB VCES trvají na tom, že smlouva byla zrušena od počátku své platnosti a ukončena ke dni 3. července 2019, tak se snažily o smírné řešení potenciálně enormního sporu, jehož zátěž nejvíce pocítí občané Chebu a okolí. Byla ochota přistoupit i na řešení podobné tomu z počátku roku 2019 v souvislosti s výstavbou dálnice D11, kde došlo i přes původní ukončení smlouvy k její úpravě a díky tomu byla stavba brzy dokončena. Konsorcium ESB VCES předložilo řadu přezkoumatelných stanovisek, vlastních podkladů a návrhů řešení. Ze strany kraje jsou ale všechny zpochybňovány bez předložení jakýchkoliv věcných argumentů. Následně zastupitelstvo kraje smluvní řešení odmítlo a kraj začal připravovat nové zadání zakázky.

Uvažujete o tom, že byste se do nového výběrového řízení na dokončení stavby nemocnice přihlásili?

Určitě tuto možnost konsorcium zvažuje. Rádi bychom stavbu dokončili.

Jak tento stav konsorcium poškozuje či poškodil, a pokud ano, hodláte se domáhat nápravy a jak? Je v tomto případě podle vašeho názoru možná vzájemná dohoda?

Oba členové konsorcia jsou etablovanými stavebními společnostmi na tuzemském trhu a mají za sebou bezpočet referencí z výstavby jiných nemocnic v České republice, namátkově v Mladé Boleslavi, Benešově, Příbrami či Kladně. Obecně neochota veřejných institucí přistupovat na změny v podobných projektech vychází z právní úpravy veřejných zakázek. Nicméně i ta sleduje racionální cíl a má primárně sloužit k tomu, aby byla dokončena funkční a veřejnosti prospěšná díla. Neochota Karlovarského kraje však zdaleka přesahovala zkušenosti obou firem z předchozích staveb. V tuto chvíli pouhá ztráta konsorcia představuje částku v řádu desítek milionů korun. V úvahu přicházejí nároky z poškození dobrého jména a samozřejmě nároky vyplývající z chyb projektové dokumentace a pochybení kraje. Smírné řešení jistě možné je a ESB - VCES jsou mu stále nakloněny, ovšem za podmínek, které budou odrážet objektivní stav a nároky obou stran. S ohledem na závěry prosincového zastupitelstva kraje je však tato možnost značně zúžena a předpokládáme spíše soudní spor.