Zkoumají je archeologové z Muzea Cheb, kteří dokumentují veškeré pozůstatky po dřívějších obyvatelích Aše. Na místě se nalezla například historická ozdoba šatů nebo klobouku. Kvůli nálezu musela být stavba přerušena.

„Sklepy nyní zkoumáme a dokumentujeme. Jeden ze sklepů je standardní s kamennou valenou klenbou. Je menší a sloužil domácnosti k uskladňování potravin. Druhý z nich byl ražen hornicky jako štola a vždy po metrové vzdálenosti bylo uvnitř postaveno kamenné žebro pro zpevnění skály,“ popisuje přímo v podzemí archeolog Muzea Cheb Michal Beránek.

Právě druhý ze sklepů archeology velmi překvapil. Nachází se v něm totiž kamenné kolejnice pro uložení sudů, sloužil proto ke skladování tekutin. „V podlaze se nacházejí také dvě prohlubně s vysokým stavem vody. Mohly sloužit ke stahování vody či jako mlíčňák, což bylo místo, kam se dříve ukládaly rychle se kazící potraviny. Rámcově se jedná o sklepy z konce 18. až 19. století,“ říká Michal Beránek.

Děkovná bohoslužba u příležitosti letošních jubileí prvního plzeňského biskupa Františka Radkovského se konala v karlovarském kostele Povýšení svatého Kříže.
Biskup František Radkovský má za sebou padesát let svěcení

Při vykopávkách se archeologům na místě podařilo nalézt například ulitu mořského plže, který se jmenuje zavinutec kroužkový a žije v Indickém oceánu. „V historii se jeho schránka používala jako ozdoba oděvu anebo šperk. Jedná se zřejmě o nejzajímavější věc, kterou jsme tam našli. Kromě toho jsme narazili na pozůstatky válečného období. Například nábojnice a patrony. Nalezli jsme i běžný odpad, kostru z dětského kočárku nebo lahve. Pocházely z ašského pivovaru, kameninové lahve na minerální vodu pak z Františkových či Mariánských Lázní,“ uvádí.

Na místě sklepů se v historii nacházely dvě budovy. Jednou z nich byl hotel, druhá pak pravděpodobně rodinný dům. Při sanaci Aše posloužily sklepy jako ideální místo pro uložení sutě, která tam po zbourání staveb zbyla.

„Stavba nového parkoviště se zpozdí přibližně o deset dní. Náklady na provádění archeologických průzkumů musí hradit stavebník, a mělo by jít o částku kolem 150 tisíc korun,“ dodal mluvčí města Aše Milan Vrbata.