Součástí nabídky oblastí, v nichž je možno se na Integrované střední škole v Chebu vzdělávat, je i stavební úsek, který nabízí odborné vzdělání v několika učebních oborech.

V rámci dvouletých oborů je nabízena Stavební výroba, jejíž absolventi získávají uplatnění ve stavebních firmách jako pomocní zedníci zvládající základní práce na pozemních stavbách. Dalšími, již tříletými obory jsou Zedník a Instalatér. Posledním ročníkem u nás nyní prochází malíři. Do budoucna bychom chtěli tento obor znovu naplnit, vždyť stejně jako ostatní stavební obory má jistě v budoucnu širokou perspektivu.

Výuka u nás probíhá podobným způsobem jako u ostatních učebních oborů. Žáci musí samozřejmě zvládnout teoretické znalosti, ale důraz je kladen na praktické dovednosti. Ty získávají žáci při odborném výcviku pod vedením pedagogů s bohatými praktickými zkušenostmi. Žáci v oboru Zedník musí zvládnout všechny zednické práce, ale částečně i dovednosti z příbuzných oborů, tak aby dosáhli komplexnosti. Rovněž jsou připravováni pro možnost případného podnikání v oboru. Odborný výcvik probíhá na konkrétních stavbách podle učebních plánů. Takovými stavbami byly například rekonstrukce školní kuchyně, rekonstrukce na gymnáziu v Aši nebo hrubá stavba rodinného domu v Chebu. Stejně tak probíhá výuka v oboru Instalatér.

Žáci využívají v závislosti na ročním období vlastní dílny, kde mají možnost modelovat různé odborné činnosti, ale stěžejní je opět získávání dovedností na stavbách. Protože škola disponuje několika budovami, podílejí se žáci na jejich údržbě v rámci výuky, ale rovněž pracují na zakázkách pro veřejnost. To jim dává příležitost důkladné přípravy pro další profesní život, ale i možnost částečného výdělku, jestliže se podílejí na výdělečné činnosti školy. Vzdělání ve všech tříletých oborech je zakončeno závěrečnou zkouškou a k výučnímu listu dostanou absolventi tzv. Europas, který je opravňuje uplatnit dosažené vzdělání v zemích Evropské unie.

Václav Gotthelf