Bývalé učiliště Aritmy v Kostelní ulici v Aši se má stát kulturním centrem Aše namísto vyhořelého Klubíčka. Má se sem podle úvah přestěhovat také Základní umělecká škola (ZUŠ) Roberta Schumanna. Podle studie, kterou prováděl architekt Václav Zůna by se sem vešla. Leč to se nelíbí vyučujícím ze ZUŠ.

„Co se týče stěhování ZUŠ do Aritmy, tento krok je zvažován a zapracován do studie, která je v uveřejněna v aktualitách na stránkách města. O tématu proběhne ještě další diskuse,” sdělil mluvčí ašské radnice Milan Vrbata.

„Současná budova je pro ZUŠ naprosto vyhovující. Jsou zde prostory, které ještě nejsou plně využívány. Není tedy pravdou, že se zde škola nemůže prostorově vyvíjet, rozšiřovat,” uvádějí vyučující ve svém prohlášení.

"Umístěním ZUŠ do Aritmy by se podstatně zhoršila dostupnost školy a bezpečnost žáků,” argumentují učitelé a pokračují: „Naprosto nevhodné je umístění školy v blízkosti hudebního klubu či podobného restauračního zařízení, kde bývá zvýšený výskyt podnapilých a zfetovaných osob.”

Učitelé jednoznačně odsuzují záměr přestěhovat ZUŠ, neboť jim doposud nebyl sdělen jediný rozumný důvod proč by k tomu mělo dojít a co nového a lepšího by škola, její žáci a občané města tímto krokem získali.

„Dohodli jsme se na tom, že je třeba zvážit všechna pro a proti a teprve potom se rozhodnout,” řekl starosta Aše Dalibor Blažek. „Slíbil jsem kantorům, se kterými jsem jednal, že přes jejich případný nesouhlas nebudu ten, který bude tento záměr protlačovat silou. Pokud se s ním neztotožní ti, pro které má být za velké peníze budován, pak jsou to prostředky vyhozené oknem.”