Už zanedlouho by mohli cyklisté dojet od pramene Ohře až k jejímu ústí. Na části, která spojí město Cheb s Německem, by se mohlo v ideálním případě začít pracovat již příští rok.

Informace vyplynula z jednání, které se konalo na chebské radnici. Zúčastnili se jej i zástupci okresu Wunsiedel a Karlovarského kraje.
„Tématem jednání byla cyklostezka, která povede od pramene Ohře v Německu až po ústí řeky do Labe," uvedl chebský místostarosta Pavel Hojda a připomněl, že část z Chebu do Karlových Varů je již hotová. „My jsme řešili především úsek od pramene k Chebu."

Páteřní cyklostezka Ohře je projektem Karlovarského kraje, ke kterému se na německé straně připojil okres Wunsiedel, na české Cheb i Pomezí nad Ohří.
„Cheb by měl projektově připravit část od hráze Skalky k myslivně," řekl chebský místostarosta. Karlovarský kraj vybuduje část od myslivny k Pomezí, využije k tomu nejspíš stávající komunikaci, která je dostatečně široká. Cyklostezku přes Pomezí nad Ohří pak zajistí obec.
„Úsek od Pomezí k hranicím je již hotový," podotkl Pavel Hojda s tím, že tato část cyklostezky se vybudovala v rámci krajinné výstavy.
Cyklostezka by pak měla pokračovat od Karlových Varů nahoru. Jednalo se už prý také se zástupci Ústeckého kraje, který projevil ochotu se do projektu zapojit.

Na kolik přijde vybudování stezky, ukáže až projekt. Do konce letošního roku by se mělo žádat o dotace, pravděpodobně v přeshraničním programu. A kdy by se začalo stavět? „V ideálním případě v příštím roce, případně v roce 2017," uzavřel místostarosta.
Cyklostezka Ohře patří mezi jedny z prioritních projektů Karlovarského kraje. S její výstavbou se začalo před více než deseti lety a díky dotacím z Evropské unie se postupně podařilo vybudovat bezpečnou cyklistickou trasu z Chebu až do Karlových Varů. Stavba páteřní cyklostezky nekončí ani směrem k hranicím s Ústeckým krajem. Kompletně dokončená cyklostezka má od západu k východu měřit 102 kilometrů.