Nová naučná stezka obohatila turistickou nabídku města Mariánské Lázně. Informační tabule umožňují návštěvníkům poznat nejen přírodu ale také bohatou minulost lázeňského města. Součástí stezky je také pamětní kámen věnovaný osobě kontroverzního německého filozofa Friedricha Nietszche.

„Friedrich Nietszche pobýval v Mariánských Lázních v roce 1880,“ uvedl ředitel mariánskolázeňského městského muzea Jaromír Bartoš.
„Při svém pobytu v lázních bydle v lesní kavárně Eremitage, která v roce 1929 vyhořela. Právě ve svahu pod pamětním kamenem je do dnešních dob vidět úvoz, který ke kavárně vedl,“ vysvětlil Bartoš umístění pamětního kamene.

Nietszche nevěřil v poznávací sílu rozumu. Pramenem poznání je podle něj intuice, která postihuje základní princip života, vůli po moci.

Stezka dlouhá více než pět kilometrů vede dříve poměrně nepřístupným územím. Při průchodu stezkou musí návštěvníci překonat zhruba 200 metrů výškového převýšení. K dispozici má 23 informačních míst.
„Je také velmi vhodná pro vyznavače Nordic Walkingu,“ poznamenal mariánskolázeňský starosta Zdeněk Král. Tomuto způsobu chůze (s hůlkami) holduje v Mariánských Lázních stále více návštěvník ze zahraničí i tuzemska.