O stipendia pro studenty v Aši si budou moci lidé zažádat již na konci ledna. Příspěvek bude činit až tisíc korun na měsíc. Hlavním cílem je přilákat do ašských výrobních závodů nové pracovní síly. Student, který by za vzděláním dojížděl, by se po skončení vzdělávání musel přihlásit do práce právě v Aši. Pokud by tak neučinil, musel by celé stipendium vrátit.

„Zastupitelé vydali směrnici s názvem Pravidla pro poskytování dotací na stipendia žákům vzdělávajícím se ve středních školách v České republice," uvedl mluvčí ašské radnice Milan Vrbata.

Směrnice za přesně daných podmínek umožní v tomto kalendářním roce výplatu podpor pro studenty až do výše 1000 korun měsíčně. „Přijetím pravidel chce radnice přispět k řešení dlouhodobého nedostatku kvalifikovaných pracovníků v Aši, na který si stěžují místní zaměstnavatelé. Zejména v poslední době se problém znásobil po zvýšení minimální mzdy v sousedním Německu, které navíc před několika lety zcela otevřelo svůj pracovní trh," vylíčil Milan Vrbata. Finanční podpora je jednou z možností, jak podnítit zájem o studium vybraných, převážně technických oborů. „Aš má v rozpočtu na rok 2016 na stipendia vyčleněnou částku 100 tisíc korun. Žádosti na druhé pololetí školního roku lze podávat od 21. ledna," dodal Vrbata.