Do redakce Deníku přišel dopis, v němž kronikář obce Libá reaguje nejen na články, které o obci informují jako o centru setkávání přátel z české a německé strany.

„Píšete o Libé, jako o obci, která je centrem cestovního ruchu nebo centrem setkávání. To je dost nadsazené a pro nás to znamená mnoho práce a starostí dostát takovému označení,“ uvádí Václav Balvín. „Pravý opak, jak podvést turisty a znevýhodnit tak naši obec, je ´Průvodce Ašsko a Chebsko´, který vyšel v letošním roce,“ pokračuje.

„Jako kronikář se musím k textu, který se týká naší obce ohradit. Autor již v úvodu popisuje neúplnosti až nedostatky ostatních průvodců o naší oblasti a doslova píše: Důkladnější popis oblasti přináší až tento průvodce.“
V dalším pokračování dopisu popisuje Václav Balvín konkrétní pochybení, která našel v nově vydaném průvodci. Autorovi například v reakci na informace o místním kostele adresuje to, že zde nikdy nebyly přerušeny bohoslužby , přestože se právě provádí opravy kostela.