Srovnané se zemí je víc než sto let staré historické nádraží v Hranicích u Aše. Hranickou radnici tato situace velmi mrzí, protože měla v plánu v nevyužité budově vybudovat turistickou ubytovnu. Správa železniční dopravní cesty, které budova nádraží patřila, argumentuje tím, že budova byla ve velmi špatném stavu a nenacházela pro ni využití. Nyní na místě vyroste jen vlaková zastávka.

„Když jsme se dozvěděli, že se bude budova nádraží bourat, ihned jsme Správu železniční dopravní cesty požádali o bezplatný převod budovy do majetku města," informoval starosta Hranic Miroslav Picka. „Správa železniční dopravní cesty nám však zaslala návrh na odkoupení, což zastupitelstvo města odmítlo," informoval Miroslav Picka.

Pokud by se povedlo bezúplatně budovu převést do majetku města, vznikly by v nádraží byty a turistická ubytovna.

„Ubytovací zařízení nám zde citelně chybí, a proto nás mrzí, že jsme budovu využít nemohli," uvedl Picka.

Podle SŽDC by oprava objektu vyžadovala milionové investice. „V budově jsme dříve měli technologické zázemí, po jeho přesunutí jsme pro ni neměli žádné další využití," informoval mluvčí SŽDC Marek Illiáš. „Navíc byla ve stavu, který vyžadoval milionové investice. Městu Hranice byla zaslána nabídka k jednání ve věci prodeje výpravní budovy. Protože jsme obdrželi od starosty města výpis usnesení Zastupitelstva města Hranice, že po projednání námi zaslaného dopisu upouští od svého záměru na využití budovy nádraží, ukončili jsme projednávání," informoval Marek Illiáš.

Následně pak SŽDC přistoupila k demolici.

„V jedné části budovy, v té vyšší, se nacházely bytové jednotky, které stačilo zrekonstruovat a mohli v nich žít další lidé," popsal starosta Miroslav Picka. „Ve druhé části jsme právě chtěli zřídit ubytovnu, která nám ve městě schází, protože sem přijíždí stále více turistů a penzionů, kde by se mohli vyspat a pobýt zde delší dobu, je zde velmi málo," postěžoval si Miroslav Picka. Město se tak nyní bude snažit vymyslet náhradní řešení, jak přijíždějící hosty ve městě ubytovat.

„Na místě po nádražní budově nechá SŽDC vybudovat malou zastávku," dodal starosta Miroslav Picka.