„Na základě zjištění kamerového systému vyjížděli strážníci do prostoru pěší zóny, kde seděla na lavičce starší žena, která měla zjevné zdravotní obtíže,“ popsal situaci velitel hlídkové služby MP Cheb Stanislav Makovička. „Hlídka na místě zjistila, že žena má zdravotní problémy, které nebyla schopna blíže specifikovat, ale s hlídkou komunikovala.

Krátce po strážnících se na místo dostavila rychlá záchranná služba, kterou již předtím zavolal někdo z kolemjdoucích občanů. Těm městská policie tuto cestou děkuje za to, že nebyli lhostejní k problému někoho dalšího,“ dodal Makovička.
„Nebývá obvyklé, aby se někdo zajímal o jiné. Pokud volající přispěl k záchraně seniorky, zaslouží si poděkování,“ konstatoval Cheban Jan Straka.