Označení geografického středu Evropy je nedaleko hory Dyleň, ale na německé straně státních hranic. Původně ovšem byl tento evropský středobod přímo na vrcholu Dyleně. A byl to právě geniální stratég a jeden z největších vojevůdců, Napoleon Bonaparte, který Dyleň v roce 1813 prohlásil evropským středem.

S Deníkem navštívíte prostřednictvím videa střed Evropy

Zdroj: Youtube

Mohutný žulový kámen je ale spíše středem symbolickým. A to přesto, že geografický střed evropského kontinentu zaměřila v roce 1865 rakousko-uherská astronomicko-trigonometrická komise. Pomyslný pupek Evropy je totiž hned na několika dalších místech.

Nynější podoba žulového kamene pod Dylení je z roku 1985. Co se stalo s původním, není známé. Ještě v roce 1934 byl ale částečně přikryt zeminou.

Místo, kde stála sklárna ve Frauenthálu, odhaluje další svá tajemství...
Sto let zaniklá sklárna stále ukrývá podzemní tajemství

Necelý kilometr severně od místa označovaného jako střed Evropy je další zajímavý hraniční bod. Jako oficiální hraniční kámen ho v roce 1739 uznal král Karel VI. Říká se mu Královský kámen a při zaměřování zemských hranic v roce 1844 získal pořadové číslo 225. Vysekán má také hraniční křížek připomínající lopatky mlýnského kola a šipku. Ta ukazuje směr společné hraniční cesty.