Otázka pro Miroslava Lišku, ředitele Integrované střední školy v Chebu

Integrovaná střední škola se zapojila do ´Studentských prezidentských voleb´. Je tudíž jednou ze škol, které se účastní unikátního projektu společnosti Člověk v tísni. Co akce přinese studentům?

Projekt má vést mladé lidi k aktivnější účasti v občanské společnosti, seznámit je se základními demokratickými principy a přiblížit jim volební systém v ČR. Zároveň napomáhá rozvíjet dialog s volební tematikou mezi studenty a pedagogy. Volební místnosti se studentům otevřou 11. a 12. prosince, přičemž se hlasování může zúčastnit každý student, který dosáhl minimální věkové hranice 15 let. Výsledky budou známé 12. prosince. Studenti budou mít jedinečnou možnost nanečisto si vyzkoušet, jak by hlasovali v blížících se prezidentských volbách.