Ticho jako v kostele bylo opět po roce v aule Západočeské univerzity v Chebu. Celkem 225 nabiflovaných studentů z České a Slovenské republiky tu zaměstnalo své mozkové závity v rámci prestižní dějepisné soutěže. Tu pořádalo jako obvykle Gymnázium Cheb, už po sedmadvacáté. Soutěž byla letos zaměřená na otázky z období od přelomového roku 1968 až do roku 1977 a měla podtitul Rok naděje a léta zklamání.

Z Karlovarského kraje se dějepisného klání zúčastnili studenti z Chebu, Sokolova a Ostrova.

Aby studenti soutěž vůbec zvládli, museli nastudovat desítky knih, internetových zdrojů a mnoho další literatury. „Této krásné soutěže už jsem se zúčastnila minulý rok,“ konstatovala studentka septimy Gymnázia v Sokolově Markéta Šteklová.

„Připravovali jsme se s týmem několik měsíců dopředu. Přičemž nejintenzivněji jsme se chystali v posledních týdnech před soutěží. Použili jsme doporučenou literaturu, která je před každým ročníkem vyhlášená, zároveň jsme k tomu měli doporučené různé jiné studijní materiály, videa a podobně,“ konstatovala soutěžící.

Při přípravě na tak prestižní soutěž je důležité nejen se našprtat určité letopočty a fakta, ale obecně do dané problematiky proniknout a pochopit souvislosti.

ilustr
Vánoční stromy pro města

„Samotné nastudované materiály pro tuto soutěž rozhodně nestačí. Člověk tomu musí propadnout, musí se v daných letech orientovat od začátku do konce a vidět události té doby v celkovém kontextu,“ dodala studentka.

Dějepisná soutěž studentů gymnázií, pořádaná Nadačním fondem Gaudeamus při Gymnáziu Cheb, je již řadu let největším setkáním středoškolských studentů České a Slovenské republiky. V průběhu soutěže studenti prezentují v písemných testech své vědomosti, které svou hloubkou, zejména u družstev v popředí výsledkové listiny, v dobrém slova smyslu pravidelně šokují přítomné vysokoškolské pedagogy.

„Vzhledem k mimořádnému zájmu se od roku 2014 ve všech 22 krajích České a Slovenské republiky uskutečňuje krajské kolo, přičemž letošního, XXVII. ročníku se zúčastnilo 259 gymnázií z obou zemí. Z krajského kola pak vzešel tradiční počet 75 gymnázií,“ informoval pedagog a organizátor soutěže Miroslav Stulák.

Na finančním zajištění se kromě desítek firem a podnikatelů podílejí ministři vlády České republiky, členové Poslanecké sněmovny i Senátu Parlamentu České republiky, zastupitelé Karlovarského kraje, řada zastupitelů města Cheb.

Setkání mladých historiků dále finančně podporují desítky městských úřadů České republiky, městských a obecních úřadů Karlovarského kraje a také krajské úřady České republiky. Poslední ročníky finančně podpořili i představitelé vlády a poslanci Národní rady Slovenské republiky.

Potom, co se sečetly výsledky jednotlivých kol, skončil tým chebského gymnázia se 176 body na 14. místě, vítězství si z Chebu odvezli studenti z Gymnázia Brno, Barvičova, kteří vybojovali 209 bodů. Sokolov se umístil na 59. místě a Gymnázium v Ostrově na 43. místě. Celkové výsledky budou k vidění na webu regionálních Deníků.

Novým starostou města Chebu se stal po Antonín Jalovec.
Noví zastupitelé Chebu chtějí opět omezit hazard