Po třináctiletých bojích dostala 18. srpna státní maturita zelenou. Také letošní maturanti na Chebsku usednou do lavic s vědomím, že oni jsou ti první, kdo ji zažijí na vlastní kůži.

Maturita nanečisto

I proto, aby studenti nešli ke zkouškám naslepo, uskuteční se v říjnu maturitní generálka. Ta jim má umožnit vyzkoušet si, co je v květnu zhruba čeká, a pomoci jim vybrat si správné předměty i úroveň obtížnosti. Ředitelé škol a pedagogové získají přímou zkušenost a samotný CERMAT (který maturitu zajišťuje) pak ověří funkčnost všech systémů i připravenost škol.

Ředitelé a maturity

„K současné podobě státních maturit mám určité výhrady,“ říká ředitelka gymnázia a střední odborné školy v Aši Lenka Kalčicová. „Myslím si, že nyní je vše rozhodnuto na poslední chvíli, že žáci by měli vědět alespoň dva roky dopředu, jak budou maturovat. Především pro odborné školy je to obtížnější, gymnázium má díky hodinovým dotacím na výběr základní či vyšší variantu,“ vysvětluje. „Také je to administrativně a organizačně složité jak pro pedagogy, tak pro vedení školy. A poněkud se obávám, jak to dopadne po technické stránce,“ dodává ředitelka.

I studenti souhlasí

Podobný názor na zavedení státních maturit má i ředitel chebského gymnázia Jaroslav Kočvara: „Proti státní maturitě nemám výhrady. Myslím si, že měla být zavedena dávno. Zvolená forma je však zbytečně pracná, komplikovaná a drahá. Například jen zkouška z jazyka má tři části. Jde to udělat jednodušeji i levněji a přitom stejně efektivně.“

S pedagogy se shodnou i studenti. „Podle mne státní maturita bude lepší. Protože se dělají testy vyhovující všem středním školám v České republice. A pro nás gympláky určitě bude výhodnější než naše tradiční školní maturita,“ libuje si jednadvacetiletá maturantka Pham Thanh Ha z Chebu. Totéž si myslí i devatenáctiletý maturant Jan Bezděk: „Jsem pro státní maturity. Dle mého názoru by měli být studenti v celé České republice připravováni velmi podobným způsobem a měřeni jedním metrem. Na vysoké škole by možná nevznikaly přílišné diference mezi studenty.“ I maturitní generálku vidí jako pozitivum: „Tento fakt přijímám kladně. Je rozhodně dobré si vyzkoušet maturitu nanečisto. Vidím v tom výhodu, za kterou jsem vděčný.“

Lehčí versus těžší

Předměty, z nichž je zkouška povinná, mají na výběr dvě úrovně obtížnosti – základní a vyšší. To by mělo později sloužit vysokým školám při přijímání studentů. Tento školní rok tak tomu zatím nebude. „Dá se předpokládat, že studenti si zvolí základní úroveň. Pokud vyšší úroveň nebude mít pro studenty 'přidanou hodnotu' (například nebude vstupenkou na prestižní VŠ), pak zřejmě málokdo bude riskovat, že si 'pokazí' výsledek na maturitním vysvědčení,“ uvádí Kočvara.

Jeho domněnky potvrzuje ašské gymnázium. Většina místních maturantů se k říjnové generálce z českého i cizího jazyka přihlásila k základní úrovni zkoušky. „Vyberu si určitě jednodušší. Pokud nikdo nelpí na úrovni maturity, proč bych si ztěžoval zkoušku dospělosti?“ říká Jan Bezděk.

Tereza Zoulová