Věda vůbec nemusí být nudná. Přesvědčili o tom studenti a učitelé chebského gymnázia na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Chebu. Od ráda do odpoledne předváděli všem zájemcům, že není vše nuda, co se učí. Konal se totiž druhý ročník akce Věda před radnicí.

Až do soboty 3. října je od 9 do 16 hodin před chebskou radnicí připravená řada interaktivních exponátů a názorných demonstrací, které návštěvníkům umožní vše osobně, doslova na vlastní kůži, zažít, svými smysly vnímat, důkladně a zblízka si prohlédnout, osahat, sledovat a obdivovat. Kolemjdoucí se, kromě prohlídky názorných exponátů a populárně naučných expozic, mohou sami přímo zúčastnit předváděných prezentací a pokusů.

„Jsem zde už podruhé,“ řekla jedna z kolemjdoucích Anna Gregorová z Chebu. „Na gymnázium chodí má vnučka, tak jsem se přišla podívat i za ní,“ uvedla. Chebanka si například prohlédla takzvanou zmatenou fontánu, ke které dostala od studenta i výklad. „Její fungování je logické, když mi to vysvětlil,“ dodala.

Lidé poznají i věci, o kterých si již mysleli, že je dobře znají. „Každý z nás využívá dnes a denně mnoha úžasných vynálezů vědy a techniky, aniž by jim ve skutečnosti zcela rozuměl či alespoň chápal jejich princip,“ uvedl ředitel chebského gymnázia Jaroslav Kočvara. „A přitom věda může být nejen pochopitelná, ale ve skutečnosti i velmi zábavná a zajímavá.“

Hosté akce se mohou těšit například na termokameru, kterou jim předvedou odborníci z Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Znalci z FAV ZČU zase návštěvníky seznámí s praktickým využitím laseru – ukázkou opracování materiálu laserovým paprskem. Od Zdeňka Kluibera se lidé dozvědí zajímavosti o letech amerického raketoplánu a budou si moci prohlédnout jeho model.

VĚDA PŘED RADNICÍ
Týden škol UNESCO – Mezinárodní rok astronomie
Zábavná věda v podání studentů a učitelů Gymnázia Cheb
na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad


Každý z nás využívá dnes a denně mnoha úžasných vynálezů vědy a techniky aniž by jim ve skutečnosti zcela rozuměl či alespoň chápal jejich princip. A přitom věda může být nejen pochopitelná, ale ve skutečnosti i velmi zábavná a zajímavá. Již podruhé by o tom chtěli přesvědčit širokou veřejnost studenti a učitelé Gymnázia Cheb.

Zvolili k tomu netradiční způsob jakéhosi populárně naučného happeningu.
Od čtvrtka 1. října až do soboty 3. října 2009 je naleznete mezi 9:00 a 16:00 hod před městskou radnicí na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad.
Atraktivní a lákavou formou vám tu představí a názorně předvedou podstatu celé řady přírodních a technických jevů. Připravena je řada interaktivních exponátů a názorných demonstrací, které návštěvníkům umožní vše osobně, doslova na vlastní kůži, zažít, svými smysly vnímat, důkladně a zblízka si prohlédnout, osahat, sledovat a obdivovat. Kolemjdoucí se, kromě prohlídky názorných exponátů a populárně naučných expozic, budou moci sami přímo zúčastnit předváděných prezentací a pokusů.

Akce probíhá s grantovou podporou města Cheb a vstup je na všechny místa zdarma.

A na co se mohou obyvatelé a návštěvníci města těšit? Můžete se například pokusit uhodnout, kam se bude točit vodní kolo tzv. zmatené fontány, kterýžto mechanický model názorně ilustruje chaotické chování systémů (z dlouhodobého hlediska se smysl otáčení může změnit mnohokrát, otáčení se nikdy neustálí v rovnoměrném tempu a nikdy se neopakuje předpověditelným způsobem). Budete si moci vyzkoušet na vlastní kůži, jaké je to být fakírem.

Tajemné elektrické síly způsobí, že vám vstanou vlasy (nikoliv hrůzou). Vyzkoušíte si skládat různé hlavolamy z celého světa. Sáhnete si na kámen spadlý z nebe (úlomek Sichote - Aliňského meteoritu). Zopakujete si letopočty na kalendáři z letokruhů téměř 300 let starého stromu anebo si můžete na specielní židli vyzkoušet zákonitosti rotačního pohybu. Roztáhnete kolem sebe gigantickou mýdlovou bublinu. Budete žasnout nad chováním obřího setrvačníku a necháte projet kuličku smyčkou smrti. Vyzkoušíte si neuvěřitelnou rovnováhu nebo vykouzlíte tahem smyčce na desce magické Chladného obrazce.

Zamotáte si hlavu na otáčivé koloběžce a budete moci obdivovat krásu Vámi vytvořeného hyperboliodu. Pro zájemce je připravena i malá galerie optických iluzí. Nebude chybět ani stanoviště hvězdářského dalekohledu či model naší Sluneční soustavy ve zmenšeném měřítku a řada dalších překvapení. Uvidíte celou spoustu zajímavých fyzikálních pokusů, mnohé si sami vyzkoušíte. Na děti čekají soutěže o drobné ceny.

K vidění bude také zajímavá VÝSTAVA o problematice nového civilizačního problému - světelného znečištění oblohy. Na výstavních panelech, tvořených laminovanými plakáty o rozměrech 70 cm x 100 cm, naleznete základní informace o dopadech světelného znečištění na náš život:

SVÍTÍME ČÍM DÁL VÍCE - světelné znečištění, rušivé umělé světlo, stále horší pozorovací podmínky astronomů, co na obloze nevidíme a co bychom mohli vidět, jak se se světelným znečištěním potýkají zvířata a lidé, ochrana nočního životního prostředí – jak to bylo dříve, jak je to u nás a ve světě a co dál?
Autorem putovní výstavy je Astronomický ústav České akademie věd, resp. Česká astronomická společnost.

Ve vybraných dnech (čtvrtek a pátek) jsou připraveny také ukázky principů vědeckých poznatků a jejich využití v praxi a běžném životě lidí, např.:

• činnost termokamery oddělení termomechaniky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni (pořídíme vám snímek vaší postavy v infračerveném světle),

• další odborníci z FAV ZČU vás seznámí s praktickým využitím laseru – ukázkou opracování materiálu laserovým paprskem (odnesete si medaili s vyrytým snímkem vašeho obličeje),

• budete moci pozorovat oblohu (nebo alespoň vzdálené pozemní objekty) opravdovým hvězdářským dalekohledem, který vám přivezou pracovníci Hvězdárny a planetária v Plzni,

• od doc. RNDr. Zdeňka Kluibera, CSc., Ph.D. se dozvíte zajímavosti o letech amerického raketoplánu a budete si moci prohlédnout jeho model atd.

Nadějí české vědy je mládí. A právě získání zájmu o vědecké a technické obory mezi žáky chebských škol je jedním z cílů projektu VĚDA PŘED RADNICÍ v rámci Týdne přidružených škol UNESCO a Mezinárodního roku astronomie. Zveme proto srdečně nejen širokou veřejnost, ale zejména děti a mládež a také všechny chebské školy k návštěvě této popularizační akce. Věda před radnicí je místem neformálního vzdělávání, které doplňuje výuku dobře namíchaným koktejlem zábavy a poučení.

Týden škol UNESCO

Do celosvětového projektu Přidružených škol UNESCO je Gymnázium Cheb zapojeno od dubna 2009. Smyslem vytvořené nadnárodní sítě škol je umožnit pedagogům vzájemné předávání zkušeností, nápadů a myšlenek v oblasti učebních metod a postupů a v neposlední řadě vzájemné potkávání pedagogů i jejich studentů při práci na společných mezinárodních (mnohdy celosvětových) projektech apod.

Gymnázium Cheb, jako přidružená škola UNESCO, aktivně usiluje na regionální, národní i mezinárodní úrovni o naplnění cílů a principů obsažených v CHARTĚ ČESKÉ SÍTĚ PŘIDRUŽENÝCH ŠKOL UNESCO a propaguje ideály UNESCO prostřednictvím vzdělávání.

Mezinárodní rok astronomie
International Year of Astronomy 2009

Organizace spojených národů, za podpory UNESCO, vyhlásila letošní rok 2009, který je příležitostí k oslavě 400. výročí prvního pozorování vesmíru dalekohledem jako Mezinárodní rok astronomie. Jedná se o celosvětovou připomínku astronomie a jejího významného příspěvku k rozvoji společnosti, kultury a všeobecné vzdělanosti. Každý by měl dostat možnost uvědomit si dopad astronomie a dalších přírodních a technických věd na naše každodenní životy a pochopit, jak může vědecké poznání přispět k pochopení zákonitostí světa, v němž všichni žijeme.

V rámci vyhlášeného týdne celosvětového projektu škol UNESCO Vás Gymnázium Cheb zve ke vzrušujícímu objevování tajemství našeho vesmíru. Využijte této jedinečné příležitosti a podívejte se v rámci doprovodných akcí VĚDY PŘED RADNICÍ na VÝSTAVU, která Vám ukáže hvězdné nebe jako úžasnou galerii, která má stále otevřeno a vstup je volný.

GALERIE NEBES - obsahuje 16 nádherných velkoformátových fotografií (rozměrů 80 cm x 80 cm) pořízených astronomy na Evropské jižní observatoři v Chile (v unikátních klimatických podmínkách pouště Atacama na hoře La Sila).

Výstavu můžete shlédnout v prostorách Gymnázia Cheb v době od pondělí 5. října do středy 21. října 2009. Přístup na výstavu je veřejnosti umožněn ve dnech školního vyučování od 14:00 do 16:00 hod. Organizovaným (předem ohlášeným) školním výpravám je prohlídka umožněna také od 8:00 hod do 13:30 hod.