Že Den otevřených dveří není jen nudná prohlídka zařízení spojená s přednáškou o fungování, se mohli přesvědčit studenti Vyšší odborné školy Cheb. Na Krajince v Poohří se obeznámili s fungováním chebské charity a někteří z nich se s ním dokonce budou moci seznámit i zblízka. Vyhráli totiž pobyt v jednom ze čtyř charitních zařízení, a to na celých 24 hodin. O průběhu pobytu studentů bude Deník také informovat.

„Znamená to pro mě více informací,“ řekl po návštěvě na Krajince Jan Pop, student prvního ročníku. „Věděl jsem, že tady taková organizace funguje, ale neměl jsem představu, v jakém rozsahu a jaké služby nabízejí a jak pomáhají. Tu jsem si právě teď udělal.“

Jan studuje obor sociální práce, takže se mu návštěva hodí i v jeho další práci. „Já mám totiž vystudovanou střední hotelovou školu, takže je to pro mě naprosto něco nového,“ sdělil.

„Chtěl jsem zkusit něco jiného a tohle by mohlo být to pravé,“ vysvětlil, proč tak radikálně změnil obor.

Jak ale bude dál pokračovat v praxi, zatím neví. „Asi bych chtěl do zahraničí, ale to až v budoucnu. Těch cílových skupin je strašně moc a já ještě nemám představu, které konkrétně bych se chtěl věnovat.“

Studenti navštívili nejen Cinema Betlém, kde se dozvěděli, co vše charita nabízí a v jakých centrech, zúčastnili se i přednášky Dagmar Vebrové, která jim vysvětlila, že hrozba chudoby hrozí skutečně nad každým.

Kromě toho, že se představení charity odehrávalo v tomto vážnějším duchu, mohli se návštěvníci i pobavit. Jak jistě mnozí Chebané ví, klienti charitní ubytovny se starají o pořádek na Krajince. A studenti si mohli zkusit, jak se jezdí v traktůrku na sekání trávy nebo fukarem na listí popohánět prázdnou plechovku. Této netradiční soutěže se zúčastnil Petr Všetečka a již zmíněný Jan Pop. „Byl to zážitek,“ neskrýval Jan nadšení. Stejně mluvil i Petr: „Vždy jsem si to chtěl vyzkoušet. Třeba se mi to hodí, až půjdu na nějakou brigádu,“ smál se.

Na samý závěr vylosoval Pavel Barták, vedoucí chebské charity, čtyři studentky, které dostanou šanci na vlastní kůži zkusit fungování charitních zařízení, tedy azylového domu, noclehárny, střediska sociální rehabilitace a nízkoprahového denního centra. Akce je dvoudenní a potrvá i dnes od 9 do 15 hodin poblíž ruského domku na Krajince. „Očekáváme ještě žáky základních škol,“ dodala na závěr Dagmar Vebrová.