Krajské přehlídky Středoškolské odborné činnosti (SOČ), která se uskutečnila včera na Gymnáziu Cheb, se zúčastnilo šestatřicet studentů ze škol z celého kraje. Měli tak možnost předvést, v čem mimo své studium vynikají nebo o co se zajímají.

„S Tomášem Pazderou a Filipem Škardou jsme si vybrali téma Znečištění povodí Ohře,“ řekl Cheban Ondřej Behina, student Střední školy průmyslové v Ostrově. „Vybral jsem si tohle téma, protože když procházím například kolem Zlatého vrchu, tak vidím, že je řeka opravdu masivně znečištěná.

Ekologie není zrovna můj obor, spíše mi to přišlo jako dobré téma, protože je to jedna z nejznečištěnějších oblastí tady na Chebsku. Navíc se o naši práci začalo zajímat středisko Povodí Ohře v Karlových Varech a to by mělo na základě laboratorních výsledků, které nám vypracovala laboratoř Sokolovské uhelné, podniknout kroky proti vypouštění chemikálií. Zvláště na Klášterecku je zvýšené množství síranů, jež se do řeky dostávají vlivem okolních průmyslových podniků,“ dodal Behina.

„Je to už desátý ročník, co se krajské SOČ pořádají u nás,“ sdělila Olina Haziová, garant krajského kola SOČ a učitelka na Gymnáziu Cheb. „Přede mnou pořádal krajská kola na gymnáziu Karel Martínek, který před rokem bohužel zemřel.“

Do celostátního kola postoupil Michal Pavlik z Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně (GOAML) v oboru Historie, Karolína Kručovská z GOAML v oboru Teorie kultury, Josef Hazi z Gymnázia Cheb v oboru Fyzika a Ondřej Behina, Filip Škarda a Tomáš Pazdera ze Střední průmyslové školy Ostrov v oboru Ochrana a tvorba životního prostředí.