Zachránit někomu život s takovým přáním přišly na transfuzní stanici Nemocnice Cheb desítky studentů. Konal se tam totiž již 42. Kýbl akademické krve. Akce se pořádá pravidelně na podporu dobrovolného dárcovství krve a organizují ji zaměstnanci a studenti chebské části Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. Podobně jako v předchozích letech přišli tuto prospěšnou činnost podpořit nejen současní studenti a vyučující, ale i absolventi fakulty.

„Krev jsem při této akci darovala již podruhé," uvedla studentka Nikola Radová z Aše. „Těší mne, že pár minut mého času může zachránit druhým život, a to je také hlavním důvodem, proč krev dávám," dodala studentka.

Na transfuzní stanici se však nesešli pouze dárci krve, ale také i noví potenciální dárci kostní dřeně.

„Příchozí mohli nejen darovat krev, ale po domluvě s personálem transfuzní stanice se také zapsat do Českého národního registru dárců dřeně. Jelikož se do registru mohou zapisovat lidé ve věku 18 35 let, tvoří právě studenti vhodné kandidáty," uvedla organizátorka akce, studentka Klára Jechová.

Kýbl pokaždé dokáže přilákat i nové lidi.

„Častokrát se přidávají noví dárci," informoval Jan Tlučhoř z Katedry marketingu, obchodu a služeb Fakulty ekonomické Západočeské univerzity. „Mnozí z nich se dárcovství věnují po celý život, což velmi vítáme," vyzdvihl Tlučhoř. A kterým lidem mohou studenti pomoci?

„Transfuzní stanice krev poskytuje především při transplantacích, při operacích a dalších jiných příležitostech," dodal Tlučhoř.