„Snažím se z Vošky udělat školu s dobrým jménem,“ netajila Lucie Poláková, zástupkyně ředitele Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy (SZŠ a VOŠ) Cheb. Pro studenty školy domluvila spolupráci s občanským sdružením Kotec v Chebu.

„Je to první z exkluzivních smluv, na jejichž základě budou mít naši studenti, budoucí sociální pracovníci, možnost vykonávat své odborné praxe v zařízeních, kde je o ně zájem a kde zároveň dostanou odbornou podporu školitele,“ uvedla Poláková.

„Určitě je mnohem lepší, když budeme mít kde vykonávat praxi. Ne každý má možnost oslovit nějakou organizaci,“ pochvaloval si jeden ze studentů.
VOŠ se tak stává klinickým pracovištěm Kotce, který bude se školou spolupracovat také při zadávání témat absolventských prací. V praxi to znamená, že výsledky praktických částí absolventských prací reálně poslouží například ke zkvalitnění poskytování služeb jednotlivých zařízení, či ke zmapování poptávky konkrétní cílové skupiny klientů v chebském regionu.

Pracovníci Kotce se také stali vyučujícími na VOŠ Cheb. „Díky své vysoké odbornosti i praktickým zkušenostem u nás již druhým rokem vyučuje odborné předměty Dagmar Roučková. V letošním školním roce jsme ke spolupráci získali finanční ředitelku o. s. Kotec Markétu Černou,“ vyjmenovala Poláková. „V průběhu letošního školního roku bychom rádi k užší spolupráci oslovili další organizace, poskytující sociální služby v regionu. Těší nás, že některé z nich se již samy hlásí a o naše studenty mají zájem,“ doplnila zástupkyně ředitele.

„Už v červenci VOŠ spoluorganizovala a částečně personálně zabezpečila besedu v prostorách K – centra o. s. Kotec, která byla v rámci projektu ´Zajištění míru v Evropě a dobré sousedství´ určena 21 německým studentům z Realschule Coburg. Beseda se konala pod záštitou organizace Eiba Hof, která se věnuje sociální práci s mládeží. Němečtí studenti se velmi zajímali zejména o terénní program pro uživatele návykových látek. Besedu zahájil Robert Herák, který v Chebu terénní program vede. Pohled na problematiku uživatelů drog ze strany státní organizace nabídl posluchačům David Böhm, který ve školním roce 2010/2011 přednáší třetímu ročníku VOŠ aplikovanou kriminologii,“ připomněla na závěr Poláková.