Uspořádat demonstraci, která by upozornila na současný stav demokracie v České republice, plánují studenti několika středních a vysokých škol. Zároveň vybízejí všechny studenty k podpoře a k diskuzím o problémech demokracie.

Hovořit o těchto otázkách a projevit svoje názory mohou i studenti chebských středních škol či tamní ekonomické fakulty .
„Současný stav demokracie u nás je hrubě neuspokojivý. Zapojení občanů do rozhodování o otázkách, které se jich týkají, se redukuje na případné využití volebního práva. Jsme hluboce znepokojeni tím, že stále nebyl schválen zákon o obecném referendu, který považujeme za jeden ze základních pilířů demokracie,“ tvrdí Jana Glivická ze studentského přípravného výboru, který vznikl kvůli uspořádání demonstrace za demokracii. Ta je plánovaná na 17. listopadu 2007.

„Naším cílem je rozvíjet diskuzi mezi studenty. Právě oni mohou hrát velmi podstatnou roli ve společnosti. Chceme se přihlásit k odpovědnosti za veřejné záležitosti, kterou jako občané neseme.“
Studentský přípravný výbor hodlá v nejbližších dnech informovat studenty střednmích a vysokých škol o všech svých aktivitách a o konkrétním průběhu připravované demonstrace. Podrobnosti na glivicka@seznam.cz.