Příspěvky pro učně na Ašsku se začnou vyplácet už od ledna příštího roku. Rozhodla se tak ašská radnice. Právě na Ašsku dlouhodobě chybí zejména absolventi technických oborů s výučními listy či maturitou a také zaměstnanci bez kvalifikace.

„Starostové z Ašského výběžku, ředitelé a výchovní poradci základních škol, zástupci hospodářské komory Karlovarského kraje a zástupci velkých zaměstnavatelů z celého regionu spolu debatovali o tom, zda v projektu stipendií, o kterém se diskutuje už několik let, pokračovat, či nikoliv," uvedl mluvčí ašské radnice Milan Vrbata.

Přítomní se shodli, že se společně pokusí ´zlomit´ převládající malý zájem o učební obory technického zaměření a společnou kampaní budou ašské zaměstnavatele maximálně propagovat.

„Mezi navrhovanými opatřeními je například vytvoření portálu, kde rodiče a žáci 9. tříd základních škol najdou důležité informace o oborech, které jim po vyučení zajistí práci u zaměstnavatelů v ašském regionu," vysvětlil Milan Vrbata.

Zintenzivnit by se měla rovněž spolupráce výchovných poradců se zástupci zaměstnavatelů, kteří mimo jiné umožňují školákům a jejich rodičům prohlídky závodů při pravidelných dnech otevřených dveří.

„Zástupkyně Základní školy a Praktické školy Aš nabídla možnost otevření dvou- nebo tříletého oboru technického vzdělávání pro žáky se středním mentálním postižením podle požadavků zaměstnavatelů," informoval Vrbata.

I tito absolventi by podle ohlasů ze strany zaměstnavatelů na Ašsku mohli uplatnění najít. „Přítomní se shodli také na vytvoření systému finančních podpor studentům, kteří po vyučení nastoupí do ´svých´ fabrik. Na příspěvcích by se podílela kromě zaměstnavatelů také jednotlivá města a obce z Ašska," podotkl mluvčí Aše. Kromě portálu budou zaměstnavatelé propagováni také letáky, plakáty, nejdůležitější ale i nadále bude osobní setkávání s rodiči při informačních schůzkách. Opatření by ve zkušebním provozu měla začít fungovat od 1. ledna příštího roku.