Také v letošním roce je možné začít se studiem. V Chebu se nabízí například obor Sociální práce na Vyšší odborné škole (VOŠ) v Chebu v Hradební ulici. „Z důvodu nedostatečné informovanosti veřejnosti někdy slýcháváme, že je vzdělání na vyšší odborné škole ztráta času.

Ve skutečnosti je studium na VOŠ určeno pro ty, kteří se oborem chtějí zabývat zejména prakticky,“ uvedla Lucie Poláková z VOŠ Cheb. „Absolvent opouštějící VOŠ má za sebou více než 1 000 hodin praxe, což se mu v rámci předepsaného vzdělávací programu v bakalářském studiu nepodaří.“
„Také se už řadu let chystám, že si doplním vzdělání, jen jsem se k tomu zatím neodhodlala,“ poznamenala Chebanka Zdena Sojková. „Nevím, jestli bych to ve svém věku ještě zvládla.“

V září se otevřou dveře prvních ročníků již potřetí a zároveň budou první třeťáci skládat svá absolutoria, aby získali titul DiS. a mohli začít pracovat jako sociální pracovníci. „Uplatnění absolventů v regionu je velmi široké. Dosažené vzdělání umožňuje absolventům práci se všemi cílovými skupinami - od dětí, přes mládež, sociálně vyloučené skupiny až po seniory či osoby se zdravotním postižením,“ vyjmenovala Poláková.

„V příštím školním roce se chystáme rozšířit pedagogickou základnu VOŠ o další odborníky z praxe. Počítáme s kvalifikovanými posilami z občanského sdružení Joker, občanského sdružení Kotec i s odborníky z oblasti veřejné správy.“

Kapacita školy je 220 studentů, v současné době běží dva ročníky (první a druhý) denního studia a jeden (první) ročník studia dálkového.
„Pokud bude dostatečný zájem, otevřeme v následujícím školním roce denní i dálkové studium. Naši studenti přicházejí z nejrůznějších škol, není podmínkou být absolventem oboru SŠ sociální péče či zdravotnický asistent. Máme ve škole studenty z gymnázií, obchodních akademií, pedagogických škol, ale i technického lycea, agropodnikání a dalších zdánlivě vzdálených oborů.

Velmi brzy v prvním ročníku studenti z příslušného zákona zjistí, že se bez minimálně vyššího odborného studia jako sociální pracovníci neuplatní,“ pokračovala Poláková. Do konce května je možné přihlásit se do prvního kola přijímacího řízení, které se koná 22. června. Veškeré podrobnosti včetně přihlášky lze získat na webových stránkách školy nebo každé květnové pondělí, kdy škola pořádá od 16 hodin den otevřených dveří.

„Naším cílem je co nejlépe vybavit budoucí sociální pracovníky pro praxi v organizacích poskytujících sociální služby v našem regionu. Jsme přesvědčeni, že první absolventi budou naší škole dělat to nejlepší jméno. Toto přesvědčení pramení z hodnocení studentů, které se nám vrací z míst, kde své praxe naši vošáci během studia vykonávají.“