Podle jeho slov se nařízení obce negativně dotýkají téměř všech občanů obce a zasahují jim do soukromého a osobního života. Drmoul se ale brání, vyhlášky jsou v pořádku.

„Přípravu všech obecně závazných vyhlášek jsme konzultovali s územním pracovištěm odboru a kontroly správy Ministerstva vnitra," uvedla starostka Vladislava Chalupková. „K vydání vyhlášek nás vedla oznámení občanů, kteří poukazovali na neohleduplnost sousedů, neochotu se slušně domluvit," přiblížila.

Drmoul přijal dvě nové vyhlášky, které se Jaroslavu Benešovi nelíbí, a obrátil se s prosbou o vyjádření také na ministerstvo. První z vyhlášek je zákaz spalování rostlinných materiálů. „Tato vyhláška mimo jiné i zakazuje občanům rozdělávat si na svých zahrádkách ohýnky a péci si maso či vuřty," řekl k první z vyhlášek Jaroslav Beneš. „To, že si někdo rozdělá na svém pozemku ohýnek, bude vadit sousedovi a ten to nahlásí."

S tím ale drmoulská starostka nesouhlasí. „Vyhláška nezakazuje občanům rozdělat si na zahradě ohýnek a grilovat maso nebo si upéct vuřty. Zakazuje pouze spalovat rostlinné materiály za účelem jejich odstranění," odůvodnila.

Druhou podle Jaroslava Beneše kontroverzní vyhláškou je omezení hlučných činností. „Je pravdou, že o víkendu si pracující lidé chtějí odpočinout, ale co když jsou celý týden v práci a sekání trávy vyjde na víkend?" uvedl Jaroslav Beneš. Vyhláška podle starostky ukládá občanům zdržení se používání strojů, přístrojů a zařízení způsobujících hluk o nedělích, státních svátcích a státem uznaných ostatních svátcích. „Na hlučné činnosti máme tedy pracovní dny a sobotu," řekla Vladislava Chalupková s tím, že vyhláška není v rozporu s Listinou základních práv a svobod, jak Jaroslav Beneš namítá.

„Obecně závazné vyhlášky zatím v platnosti nejsou," přiblížila starostka Vladislava Chalupková s tím, že na obecní úřad přišel pokyn z Ministerstva vnitra České republiky, aby Drmoul účinnost těchto vyhlášek za účelem komplexního prověření podnětu Jaroslava Beneše pozastavil.