Práce budou rozdělené do dvou etap. „V první budou vyrobeny trámy. Po jejich otesání do požadovaného profilu budou uloženy tak, aby byly všechny stěny volné pro účely vysychání, které bude trvat nejméně tři měsíce,“ uvedl mluvčí chebské radnice Tomáš Ivanič.

„Druhou fází budou samotné práce na střeše kostela,“ doplnil a podotkl, že kostel z počátku 18. století je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek. „Takže při opravě jeho střechy se město bude muset řídit přísnými požadavky památkářů. Například nynější střešní krytina z pálených tašek bude muset být opatrně rozebrána a po následném vytřídění budou nepoškozené bobrovky opět použity. Nově vložené prvky krovu budou z ručně tesaných trámů, vyrobených ze středového jehličnatého dřeva. Veškeré tesařské práce s výjimkou nového laťování se navíc budou provádět bez použití ocelových prvků. Použít bude možné pouze dřevěné kolíky nebo hmoždíky s celodřevěnými tesařskými spoji,“ dodal.