Akci uspořádala Raná péče Správy zdravotních a sociálních služeb Cheb.

„Chtěli jsme, aby se zvýšilo povědomí veřejnosti o tom, že lidé s Downovým syndromem žijí mezi námi," uvedla vedoucí Rané péče Andrea Ungrová. „Také oni mají možnost prožít plnohodnotný život v naší společnosti," dodala.

Akce se zúčastnila široká veřejnost, ale také lidé z vysoké školy v Karlových Varech a chebské střední zdravotnické a vyšší odborné školy. V rámci programu vystoupili odborníci, kteří se s dětmi postiženými D. syndromem setkávají už před narozením či po něm. Vrcholem bylo setkání účastníků s Jiřím Šedým, který ač trpí tímto syndromem, je ve svém životě velice úspěšným malířem a hercem. Při akci vystavil také své obrazy.

Downův syndrom je geneticky podmíněné onemocnění zapříčiněné genomovou mutací.