Projekt je rozdělen do tří úseků: Sokolov - Kynšperk nad Ohří, Tršnice - Cheb, někde i s modernizací stanic. Všechny stavby mají podle plánu Správy železnic začít v roce 2027. Rekonstrukce více než 26 kilometrů trati má umožnit zvýšení rychlosti v některých úsecích až na 150 kilometrů v hodině, což je výrazné zlepšení oproti současnému maximu 120 kilometrů za hodinu.

Ve všech třech úsecích půjde o kompletní rekonstrukci. Dosud byly uvedeny odhadované náklady pouze na prostřední úsek, které přesahují dvě miliardy korun.

Stavba bude zahrnovat obnovu železničního svršku a spodku, propustků a mostů. Vzniknou nová nástupiště, trakční vedení a nové sdělovací a zabezpečovací zařízení. Úsek ze Sokolova do Kynšperku zahrnuje redukci stanice Dasnice na dvoukolejnou výhybnu. Ve stanici Kynšperk nad Ohří bude vybudováno jedno ostrovní nástupiště mezi hlavními kolejemi, které bude přístupné šikmými chodníky a novým podchodem.

Ve stanici Tršnice vzniknou dvě nová nástupiště: jedno ostrovní mezi hlavními kolejemi a jedno vnější, obě přístupná novým podchodem s výtahy a šikmými rampami. Součástí stavby bude i zřízení parkovacích stání.