Žádný strach nemusejí mít rodiče, kteří posílají své ratolesti na tábor s Domem dětí a mládeže (DDM) Sova v Chebu. Vedoucí totiž pravidelně absolvují různá školení. Naposledy o tomto víkendu.

Například v DDM Sova Cheb se seminář pro vedoucí a praktikanty letních dětských táborů konal o uplynulé sobotě a neděli.

„Víkend byl zaměřen na práci se skupinou a složení účastníků bylo věkově velmi různorodé,“ uvedla Alena Fialová ze 'Sovy'. Jak potvrdila, kromě již zkušených vedoucích tvořili značnou část školených i mladí lidé, kteří letoškem přecházejí z pozice účastníka do role vedoucího.

„Seminář pro ně proto byl bezpochyby velkým přínosem. Seznámili se se zákonitostmi dynamiky skupiny, vyzkoušeli si je na vlastní kůži a učili se v praxi řešit krizové situace,“ dodala s tím, že Sova má již všechna místa v letních táborech obsazená.