Na dvou místech s největší nehodovostí se za poslední dva roky bouralo shodně dvacetkrát a stejné byly i počty zraněných osob. Bylo jich 14. Na silnice pod Olšovými Vraty, kde řidiči sjíždějí z kopce od golfu do Karlových Varů, nechalo kvůli nehodovosti Ředitelství silnic a dálnic instalovat červený asfalt. Má prioritně upozornit na místo, kde dochází nebo docházelo k většímu počtu nehod hlavně pro nebezpečí smyku. Právě kvůli eliminaci smyku je červený povrch zároveň zdrsněný.

Někteří řidiči však zpočátku nevěděli co červený povrch znamená. Byli dokonce i tací, co si ho v začátcích pletli možná s červeným kobercem pro celebrity filmového festivalu v Karlových Varech a vyhýbali se mu.

„Stalo se nám, že jsme jeli s rodinou z Karlových Varů směrem na Prahu a právě pod Olšovými Vraty, kde byl tehdy instalován nově červený asfalt, přejel protijedoucí řidič v Octavii přes dvě plné čáry přímo před nás. Zřejmě si myslel, že na červený povrch nesmí. My jeli v rychlém pruhu ve stoupání a manžel to na poslední chvíli strhl doprava. Zřejmě nám tím zachránil život,“ popisuje své neblahé zkušenosti Ladislava Fedorová.

Silnice je navíc přetížená, protože je hlavním tahem z Německa a Karlových Varů na Prahu. Spočítat kolik roků či desítek let slibují politici dálnici, umí jen ti nejzdatnější počtáři z řad pamětníků.

"O všech třech nejvíce nebezpečných lokalitách víme a také na základě statistik o nehodovosti dané lokality máme v různých fázích řešení. Na úsek I/6 od golfu do Karlových Varů bude na nejhorším místě u policejní střelnice dojde k aplikaci mikrokoberce, který díky větší zrnitosti a hrubosti povrchové úpravy zlepší protismykové vlastnosti vozovky," říká za ŘSD Jiří Baloun.

Serpentiny Bečov je podle něj úsek, který je již projekčně zpracován a v letošním roce se bude žádat o stavební povolení. "V rámci tohoto projektu dojde k narovnání serpentýn do normových oblouků a tím bude zvýšena bezpečnost silničního provozu," říká Baloun. Na dálnici D6 je problematický úsek v oblouku u Louček a to obousměrně. "Po projednání se zástupci Policie ČR bylo usouzeno, že z naší strany budou osazeny značky A1 b s doporučenou rychlostí 100 km/h. Jelikož se jedná o úsek dálnice a naprostá většina nehod vyplývá z chyb řidičů (nepozornost či nedodržování dopravních předpisů), nepřipravujeme v současné době žádná opatření ke zvýšení bezpečnosti," dodal Baloun.

V centru města se za poslední dva roky bouralo sedmkrát na sokolovské křižovatce u soudu. Zraněním to odnesla jedna osoba.

Nebezpečných úseků je ale v Karlovarském kraji celá řada a odborníci řeší, jak narůstajícímu počtu nehod zabránit. Zlepšení situace se totiž nedá očekávat ani po dokončení dálnice D6. Zde totiž vzniknou nová riziková místa a projeví se absence obchvatu Karlových Varů, který zahltí narůstající tranzitní doprava. „Situaci je třeba řešit co nejrychleji. Dohodli jsme se, že vybrané úseky natočíme na kameru a následně identifikujeme maximum možných rizik, nejčastěji v podobě pevných překážek, nepřehledných křižovatek, nebezpečných míst pro chodce, a navrhneme možná opatření pro zabezpečení těchto míst, aby na nich nikdo nezemřel ani v případě havárie,“ řekl předseda Evropské asociace bezpečných silnic Janko Ostrolucký.

Opatření ke zvýšení bezpečnosti se ale v kraji podnikají pravidelně. „Na silnici I/6 jsme při rekonstrukci povrchu umístili vibrační hlukové prvky a zdá se, že to přineslo snížení počtu nehod. Pozitivní zkušenost máme i s aktivním značením, které při mokru sníží rychlost ze 70 km/h na 50,“ shrnuli zástupci Policie ČR, kteří jako další nebezpečná místa v kraji označili i zatáčky u Olšových Vrat nebo problémové přechody pro chodce se špatným osvětlením.