Ten tedy nejspíš po nátlaku veřejnosti vzal celou věc zpátky a vzdělávání si zaplatí ze svého.

Tajemník chebského městského úřadu měl přitom sám rozhodnout o proplacení školného ve výši 115 tisíc korun na soukromé vysoké škole, kde by se mu dostalo manažerského vzdělání.

Po zveřejnění této informace se mezi Chebany strhla vlna nevole a negativních ohlasů.

Například David Trávníček na Facebooku píše: „Měl by skončit, ale to se u nás zatím nenosí. Podle mne je to průšvih jako hrom."

Tajemník se den po zveřejnění informace o studiu za 'městské' vyjádřil, že si studium uhradí ze svého. „Od vedoucích úřadů i od dalších vedoucích úředníků je v poslední době, a musím říci, že oprávněně, požadováno řízení manažerským způsobem," uvedl Václav Sýkora. „Absolvování uceleného manažerského vzdělání jsem považoval a považuji nadále za potřebné pro mou práci. Při objednání studia jsem vůbec neuvažoval tak, že bych dělal něco nesprávného. Necítím potřebu se hájit, chci vysvětlit své důvody," řekl s tím, že pokud by měl příště dělat obdobné rozhodnutí, sháněl by pro něj předem podporu u starosty a v ostatních orgánech města v tom dnes prý vidí svou chybu, že takto neučinil, a pokračoval: „Z článku v novinách i z reakcí veřejnosti sleduji, že se mé rozhodnutí nesetkalo s pochopením. Ve studiu budu i nadále pokračovat za své prostředky a ve zbytku svého volného času," dodal Sýkora.

Toto prohlášení naopak občané Chebu přivítali. Libor Dušek z Chebu na Facebooku například píše: „Velice oceňuji přístup pana tajemníka! Pochopil podstatu problému, která nespočívá ve výši částky, ale v tom, že výběr školy a školného nebyl předložen ke schválení příslušným orgánům města. Kéž by si všichni takto uvědomovali, že nehospodaří se svým majetkem, ale s majetkem občanů města."