V rybník proměnila masa vody silnici mezi Milíkovem a Těšovem. Jen co se hasiči vrátili z jednoho zásahu, jeli odstraňovat ledové převisy ze střechy místního obecního úřadu.

Mnohem větším problémem byl ale tající sníh pro obyvatele domů v Malé Šitboři. Přítok z polí v okolí nestačil zachytit malý potůček a voda se začala rozlévat k přilehlým domům.

„Zkoušeli jsme ji odčerpat,“ informoval Lukáš Jadlovský z milíkovské jednotky. „Byl to ale marný boj. Přítok byl mnohonásobně vyšší, než jsme dokázali odčerpat.“ Jediným možným řešením bylo postavení bariér. „Pomocí pytlů s pískem jsme se snažili minimalizovat škody na majetku obyvatelů,“ uvedl Jadlovský. Voda k radosti místních i hasičů začala opadávat a v pondělních dopoledních hodinách po ní nebylo téměř ani památky.

„Přišlo přesně to, čeho jsme se tolik obávali,“ řekla obyvatelka Milíkova. „Nejdřív napadne velké množství sněhu a pak všechno najednou roztaje. Tady to naštěstí byl jen zlomek toho, co zažívají lidé jinde. Voda nenapáchala žádné velké škody.“