Hroznatovo dědictví, tak hovoří Kanonie tepelských premonstrátů o majetku, který požaduje v rámci církevních restitucí vrátit. Většinou jde o pozemky, polnosti a lesy po celém Karlovarském kraji. Podle výpisu z webu Státního pozemkového úřadu premonstráti letos v březnu zažádali o pozemky v Mariánských Lázních, Teplé, Rájově, Závišíně, Zádubu, v Branišově, Dobré Vodě u Toužimi či v Chotěnově u Mariánských Lázní . Výdej pozemků se týká také Ovesných Kladrub, Velké Hleďsebi, Číhané, Teplé, Dlouhé Lomnice, Javorné u Toužimi, Pěčkovic, Německého Chloumku, Mnichova u Mariánských Lázní, Horního Žandova, Bernova, Nových Hamrů, Oldřichova a Pozorky u Nejdku, Vysoké Pece a Suché u Nejdku a dalších. Všechny tyto žádosti nyní Státní pozemkový úřad vyřizuje.

Premonstráti z Teplé se ale mezitím dostali do ostrého sporu s firmou Lesy České republiky (LČR), po nichž žádají vydání lesů.

„Tento majetek je blokován a oni v lesích těží, ačkoliv nesmějí. Usilovali o dohody, ale ty jsme odmítli. A zatím nám tato firma nic nevrátila," uvedl opat kláštera premonstrátů Filip Zdeněk Lobkowicz .

Jenomže LČR se obhajují tím, že na prověření všech dokladů potřebují čas. „Kanonie premonstrátů Teplá podala výzvu k vydání cca 7.000 hektarů pozemků. Plně v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů. Nyní probíhá vyhodnocování této výzvy, kdy je prověřováno, zda se jedná o původní majetek registrovaných církví a náboženských společností," uvedl mluvčí LČR Zbyněk Boublík. A dodal, že vzhledem k tomu, že se jedná o výzvu k vydání velmi rozsáhlého majetku, je proces vyhodnocování výzvy časově i organizačně velmi náročný. „LČR pokračují v prověřování všech dostupných dokladů, aby bylo možné jednoznačně určit, zda jsou splněny zákonné podmínky pro vydání požadovaných nemovitostí," vysvětlil mluvčí.