Kromě bydlení si handicapovaní lidé shánějí také zaměstnání, kde by mohli být užiteční a kde by se mohli naučit fungovat se zdravými pohromadě. Pomoc jim v tom nabízí občanské sdružení Rytmus, jehož člen Vojtěch Zima (na snímku) odpověděl Deníku na několik otázek.

Jak tedy Rytmus pomáhá?

Vezmu to trošku ze široka. Občanské sdružení vzniklo v roce 1994 v Praze. Hlavní službou, kterou poskytovalo, bylo podporované zaměstnávání. Od počátku ji poskytovalo lidem s mentálním postižením, protože ti to mají na trhu práce velmi těžké. Cílem služby je vytvořit člověku takové podmínky z hlediska jeho sociálních a pracovních dovedností, ale i prostředí u zaměstnavatele, aby mohl pracovat. Jednou z našich podpor je také pracovní asistence pro člověka, pokud to dotyčný potřebuje. Asistent mu pomáhá vytvářet sociální kontakty a pracovní návyky.

Není na celém procesu nenáročnější naopak najít zaměstnavatele?

Ano, je to věc, která je složitá a s jejíž úspěšností celý proces začíná i končí. Pokud se nedaří najít práce, pak se bohužel ztrácí i motivace člověka se něco učit. Je důležité také říct, že naše služba není primárně zaměřena na nácvik konkrétních dovedností, on se u nás neučí vytírat, zametat či skartovat dokumenty. Spíše jde o trénink zmíněných sociálních dovedností.

Na Chebsko jste se dostali jak?

Přišla výzva z Karlovarského kraje, který má projekt na transformaci domovů pro lidi s mentálním postižením. Byli jsme osloveni, abychom v momentě, kdy ti dospělí lidé přejdou do normálního bytu, jim pomohli najít práci. Pobočku máme v Sokolově a naše působnost je celokrajská. Od pondělí 25. dubna působí naše pracovnice v Chebu.

Máte zmapované potenciální zaměstnavatele na Chebsku?

Určitě. V celém projektu byla zapojená i hospodářská komora. Ta poskytla databázi zaměstnavatelů, kteří by se mohli zapojit.

Znamená to, že tady máte dostatek klientů?

V současné chvíli službu poskytujeme dvaceti lidem, deset z nich už pracuje. A to za rok naší působnosti v kraji. Ovšem pořád je co vylepšovat.

Vychází vám zaměstnavatelé vstříc v tom, že vytváří speciální pracovní místa?

Ano, konkrétně v Chebu v Integrované střední škole vytvořili takové místo v kopycentru, kam chodívají studenti na praxi. Ještě bych rád upozornil, že v Karlovarském kraji jako jediném poskytujeme službu s názvem podpora samostatného bydlení, což je služba. To znamená, že klient si sám najme byt a my mu poskytujeme asistenci v době, kdy ji sám potřebuje. Těch je v kraji 10.