„Na Chebsku nám jsou známy pouze případy slovního napadání, jako jsou nadávky, urážky a výhrožování,“ uvedl Lukáš Hutta, mluvčí Zdravotnické záchranné služby. „V drtivé většině případů se takto chovají lidé, kteří jsou při zásahu záchranářů pod vlivem alkoholu nebo nějakých omamných látek. Naštěstí jsme nezaznamenali žádné vážné fyzické napadnutí,“ dodal Hutta.

Ladislav Svobodník, zástupce ředitele městské policie v Chebu má stejný názor a přiblížil, co pro městské policity znamená výjezd na pomoc záchranářům: „Pracovníci rychlé záchranné služby si nás volají ve chvílích, kdy potřebují při výjezdu pomoci,“ sdělil Svobodník. „Pokud vidí, že jim jejich práci bude komplikovat agresivní člověk, tak naši policisté sednou do auta a během chvilky jsou na místě a záchranářům pomohou. V případech fyzického napadnutí se mohou zdravotníci bránit stejným způsobem jako každý jiný člověk.“

I obyvatelé Chebska jsou rozhořčeni jednáním některých lidí. „Napadnout někoho, kdo se druhému snaží pomoct, není normální,“ rozčiluje se Václav Krátký z Chebu. „Nedovedu si představit, že bych někomu pomáhal a on by mě kvůli tomu ještě napadl nebo mi nadával a vyhrožoval. Takovíto lidé nemají vůbec přijít do kontaktu s něčím, co jim tu jejich agresivní náladu navodí,“ dodal Václav na konec.

Záchranáři na Chebsku mohou mluvit o štěstí, protože v našem okrese opravdu není mnoho podobných případů, kdy někdo napadne zdravotníka. Z jiných částí republiky totiž přicházejí zprávy o mnohem horších případech agresivity lidí. Nedávno se stal na Ostravsku případ, kdy pracovníky rychlé záchranné služby napadlo až patnáct lidí. „To co se stalo v Ostravě podle mě nemá obdoby,“ řekl Jan Moravec z Mariánských Lázní. „Nevím jak bych reagoval, kdybych chtěl někomu pomoct a vrhla se na mě tlupa agresivních lidí, kteří by mně a kolegům chtěli nějakým způsobem ublížit.“