Proto se město rozhodlo, že její provozování prodlouží až do konce letošního roku, původně se plánovalo, že taxíky pro důchodce budou jezdit jen do konce září. Lidé tuto službu využívají denně, ať už jedou ke svému lékaři anebo na městský úřad, popřípadě do knihovny anebo divadla. Město Cheb tuto službu provozuje prostřednictvím jedné z taxislužeb.

„Na základě vyhodnocení dosavadního zkušebního provozu Senior dopravy Cheb rozhodla rada města o jeho prodloužení až do konce roku 2018. Zároveň došlo ke schválení několika novinek. Vydávání měsíčních kuponů nově zajišťuje přímo dopravce, nikoliv, jak tomu bylo dosud, odbor sociálních věcí a zdravotnictví,“ konstatoval tiskový mluvčí města Chebu Tomáš Ivanič.
Praxe ukázala, že je zbytečné, aby si klienti chodili pro nové kupony na úřad. Proto město systém zjednodušilo.
„Senioři si teď mohou kupony vyměnit přímo u řidiče vozidla taxi. Musí však u sebe mít platnou průkazku, kterou stále vydává odbor sociálních věcí a zdravotnictví,“ vysvětlila vedoucí zmíněného odboru Anna Doubková.

Další novinkou je rozšíření seznamu lokalit, kam senior taxi zajíždí, o městskou část Háje nebo prodloužení provozní doby senior dopravy, aby ji mohli využívat i studenti Univerzity třetího věku v Chebu. „Cenově výhodná doprava vozy taxislužby pro seniory a zdravotně postižené, kdy jedna jízda přijde na 20 korun, v Chebu zkušebně funguje od začátku května. Službu mohou vedle věkové skupiny 65+ využívat také držitelé průkazů ZTP a ZTP/P. Podmínkou je v obou případech trvalé bydliště v Chebu,“ konstatoval chebský starosta Zdeněk Hrkal.

Zájemci si musí na odboru sociálních věcí a zdravotnictví zařídit průkazku, ke které dostanou na každý měsíc kupon na maximálně deset jízd. Do září bylo přitom vydáno celkem 224 průkazek a uskutečněno 1518 jízd. Město tuto službu dotuje částkou 250 tisíc korun.

V tuto chvíli má taxislužba k dispozici pro tuto službu celkem sedm vozidel. Pokud se projekt prosadí, bude uvažovat o rozšíření vozového parku. Navíc se uvažuje i o nákupu otočných sedaček do vozů, které usnadní výstup a nástup špatně pohyblivým lidem.

Vánoční strom v Karlovarském kraji už v těchto dnech ozdobil chebské náměstí.
FOTO: První vánoční strom je už na místě