Na zmíněné riziko přišli zástupci obce náhodou po tom, co u nezávislého statika zjišťovali, zda lze do stavby upevnit kotvící prvky tělocvičného náčiní, se kterým se v projektové dokumentaci nepočítalo.

Navíc stavba nebyla podle odborníků provedena s přihlédnutím k tomu, že se budova nachází v seismicky aktivní oblasti. Nyní se čeká na vyjádření stavebního úřadu v Aši. V nejhorším případě by obec musela vracet dotaci, kterou na stavbu získala.

„Po kontrole statika si tělocvičnu prohlédli ještě další tři odborníci a všichni se shodli na stejném verdiktu," uvedl starosta obce Hazlov Josef Čapek. „A sice, že stavba musí být s okamžitou platností pozastavena," okomentoval starosta.
Kvůli bezpečnosti všech dětí se obec rozhodla zavést bezpečnostní opatření.

„Zavřeli jsme vstup do školy, který se nachází vedle přístavby a děti tak musejí nyní procházet na vyučování jiným bočním vchodem," vysvětlil starosta.

A proč musejí školáci volit jinou cestu do školy? V nejhorším případě totiž hrozí, že by se část stavby mohla i sesunout.
„Na stavbě byla špatně zvolená koncepce nosné konstrukce," sdělil Martin Šafařík, jeden ze statiků, kteří nařídili stavbu přerušit.
„Stavbu by mohly ohrozit ať už seismické či klimatické vlivy," vysvětlil statik s tím, že novostavba nevykazuje žádanou stabilitu.
Na tělocvičně byly podle zjištěných informací použity i nevyhovující stavební materiály jako jsou duté cihly a podobně.

„Při projektu se vůbec nevzalo v potaz to, že Hazlov spadá do zemětřesně aktivní oblasti," zdůraznil statik Šafařík.
Podle vedení obce je nyní důležité zjistit, zda za způsobené potíže může stavební firma, nebo zda nastala chyba v projektu. Otázkou nyní zůstává, jakým způsobem lze stavbu, kterou odsouhlasilo minulé vedení obce, zachránit.

„Dostali jsme celkem dvě doporučení. Jedním z nich je, že se do konstrukce umístí speciální vyztužující prvky tak, aby se stavba zpevnila. Druhou možností je, že stavbu bude třeba rozebrat až na základní desku a posléze tělocvičnu postavit znovu, což by nás velmi mrzelo, ale bezpečnost dětí a zaměstnanců školy je pro nás nejdůležitější," popsal starosta.

Stavba tělocvičny vyšla na 17 milionů korun z čehož 2,5 milionu tvořila dotace. Zda se bude muset dotace vracet, teď záleží na mnoha okolnostech.

„Informace o problémech u daného projektu nebyly na Úřad Regionální rady nahlášeny. Stejně tak úřad neobdržel například žádost o změnu harmonogramu, v níž by příjemce žádal o posun termínů," informovala tisková mluvčí ROPU Severozápad Eliška Štádlerová. „U všech projektů záleží na tom, jaké termíny vyplývají ze smlouvy a to nejen s Úřadem Regionální rady, ale také s dodavateli. Obecně hrozí vrácení dotace v případech, kdy nejsou plněny podmínky dané v uvedených smlouvách," dodala.