V dubnu nechalo vedení školy provést celkovou rekonstrukci vnitřního zařízení tělocvičny. „V tělocvičně byla položena nová palubová podlaha, osazeny nové kryty radiátorů, vyznačena hřiště na basketbal a floobal,“ uvedl zástupce ředitele Miroslav Kříž. „Dále byla provedena oprava vnitřního obložení stěn. Celkovou investici ve výši 370 tisíc korun si škola hradila z vlastních investičních prostředků,“ doplnil.

Od 1. května tak mohou žáci školy, sportovní organizace i ostatní uživatelé tělocvičny sportovat v novém, pěkném a vkusném prostředí. Mezi takové patří také skupina historického a divadelního šermu Rectus. „Poděkování patří městu Cheb a především panu Zbyňku Syrovátkovi, který uvedenou rekonstrukci schválil a podporoval,“ neopomněl dodat Miroslav Kříž.