„Toto setkání má za cíl nejen se navzájem poznat, ale především sdílet informace a témata,“ uvedl starosta města Antonín Jalovec. „Pro město je velmi pozitivním faktorem rozvíjející se průmyslový park. Proto téma optimalizace městských a krajských autobusových linek, především pak zavedení další linky na průmyslovou zónu, je více než aktuální. S tím souvisí i politika zaměstnanosti a vzájemná spolupráce mezi podnikatelskými subjekty,“ vysvětlil. Náklady spojené s dalším zavedením autobusové linky vyjdou městskou kasu na téměř milion korun ročně.

„Nejsou to samozřejmě jediné finanční prostředky, které město ročně vynakládá z položky průmyslové zóny. Městská společnost Chetes zajišťuje údržbu komunikací, zeleně nebo odvoz odpadu,“ doplnil místostarosta Zdeněk Hrkal.

Podobná setkání by se měla konat dvakrát ročně. „V zájmu města je rozvoj a prosperita chebské průmyslové zóny, v tom jsme jednotní. Je proto velmi dobré předávat si navzájem informace o potřebách obou stran. Prioritou města je spokojený občan a s tím související nabídka pracovních příležitostí, bytová otázka, zdravotnictví. A to jsou oblasti, na kterých společně pracujeme,“ dodala místostarostka Gabriela Licková.

Obě strany se navíc dohodly, že by společnosti mohly s městem sponzorsky či materiálně spolupracovat také při pořádání městských kulturních akcí.

V současné době působí v chebské průmyslové zóně 14 podnikatelských subjektů.