Veolia uspořádala ve čtvrtek 26. května den otevřených dveří a veřejnost tak měla možnost na chvilku nahlédnout pod pokličku společnosti. Dveře teplárny otevřel i starosta Mariánských Lázní Martin Kalina. „I když jsem teplárnu navštívil několikrát, tak se přiznám, že ve velíně jsem byl poprvé. Věděl jsem, že Veolia kromě tepla vyrábí i elektřinu, ale domníval jsem se, že to je jen čistě pro její vlastní potřebu, ale jak už nyní vím, mají 80 procent přebytkové energie, kterou následně pouští do systému. Další zajímavost, kterou jsem se dozvěděl je i skutečnost, že na našem místním stometrovém komíně sídlí sokolové. Dokonce jsme měli štěstí, když jsme se dívali na monitory ve velíně, že jsme sokoly zahlédli. Bylo nám řečeno, že jsou chytří a neloví naše městské holuby, což je ale škoda,“ směje se starosta.

Jaroslav Rokos
Jaroslav Rokos prodal akcie a odchází ze Sokolovské uhelné i Suas Group

Veolia využívá lokální zdroje. Díky tomu, jak zmiňuje jednatel Teplárny Veolia Pavel Kolář, umožňuje domácí zaměstnanost a z toho vyplývající příznivou cenu i v této turbulentní době. „Vždy preferujeme orientaci na domácí zdroje. Mariánské Lázně jsou ideální v tom, že jsou na okraji Slavkovského lesa, kde je mnoho zbytkového dřeva a my ho u nás v teplárně smysluplně využijeme,“ sděluje s tím, že naproti Chebu jsou ceny za teplo přijatelné a téměř stabilní. „Vlivem nejisté situace s plynem jsme zaznamenali četné návraty našich bývalých klientů . Za naše nové i staronové zákazníky jsme velmi rádi,“ říká.

Skupina Veolia Energie cílí již několik let na obnovitelné zdroje a hodlá v tom pokračovat i nadále „V dohledné době chceme odejít od fosilních paliv. Mám tím na mysli jak uhlí, tak v určité míře i zemní plyn. Chceme je nahradit čistšími palivy jako je biomasa nebo energetické využití dále již nerecyklovatelného komunálního odpadu. My využíváme štěpku ke kombinované výrobě elektřiny a tepla, čímž dosahujeme větší účinnosti tepelného obsahu, než je prosté spálení,“ vysvětluje Pavel Kolář.

Staré Sedlo vzniklo už ve 13. století.
RETRO: Některé stavby jsou fuč. Takhle vypadalo Staré Sedlo

Ředitel regionu Martin Brůha hodnotí jako klíčovou investici z roku 2013, kdy původní mazutové hospodářství nahradila společnost biomasou. „Pro Mariánské Lázně to byl opravdu příznivý krok. Jak už zmiňoval pan ředitel Kolář, tak u nás jsou v symbióze lokální podniky společně s podmínkami, které tu panují. Dovážet suroviny z více jak 50 kilometrů je neekonomické a v dnešní době to ztrácí na významu. Domácí surovina je zárukou stability a soběstačnosti. Současně to je v souladu s filozofií celé skupiny a cirkulární ekonomiky,“ doplňuje.

Starosta společnost kvituje. „Díky Bohu za to, že tu teplárnu máme a v té podobě, jaké je. Zhruba před deseti lety došlo k velké inovaci a přešlo se na nové kotle a na spalování biomasy, což v tomto období, kdy plyn skáče neskutečně nahoru a spolu i s ním elektřina, umožňuje, že jsme nemuseli řešit takové problémy jako jiné regiony v rámci Karlovarského kraje. Veolia ceny tepla navyšovala čistě jen o inflaci a v té současné výši jsme dokonce i pod inflací. My tedy opravdu nemáme problém s tím, že by teplo bylo v Mariánských Lázních dražší. Kdo u nás topí plynem, tak tomu se příliš ze strany města pomoci nedá. Tato skutečnost je na vládě a dotačních programech,“ vysvětluje.

U Thermalu v Karlových Varech se v sobotu 28. května rozlévalo víno všech odrůd a z různých koutů světa. Na Thermal VinFestu se představili čeští i zahraniční vinaři s výběrem tichých i šumivých vín.
V Karlových Varech se rozlévala prvotřídní vína na prvním Thermal VinFestu

Martin Kalina vzpomíná, že nějaký čas hrozilo odpojení Veolie, naštěstí se tak podle jeho slov nestalo. „Město přesvědčilo společnost, aby zůstala a nyní nám za to nejspíš asi ve skrytu duše děkují. Právě díky napojení velkých odběratelů můžeme cenu společně s Veolií držet na přijatelné úrovni. I to byl jeden z důvodů, aby se teplárna neodpojovala, protože fixní náklady se obelhat nedají a při menším počtu odběratelů se cena automaticky zvyšuje. Teď pozorujeme opačný trend. Bytové jednotky, které v minulosti přešly na plyn se vracejí zpět ke stávajícímu dodavateli,“ uvádí.

Vedení mariánskolázeňské radnice a společnosti Veolia chválí i náměstek ministra průmyslu a obchodu bývalý starosta Mariánských Lázní Petr Třešňák. „Jak městu tak společnosti Veolia patří veliký obdiv. Veolii za svou investici do teplárny, která se ukázala velmi prozřetelná jako ideální směr rozvoje českého teplárenství v malých a středně velkých městech. Městu pak patří díky za to, jak nastavila komunikaci s občany a podnikateli ve městě tak, že v minulosti nedocházelo k masivnímu odpojování od tepelných rozvodů a nahrazování lokálními plynovými kotelnami. Díky tomu se podařilo zachovat přiměřené ceny tepla pro občany i v dnešní době, kdy v jiných městech zažívají skokové zvyšování cen,“ uzavírá Třešňák.