U příležitosti Světového dne vody a Světového meteorologického dne se tu bude konat den otevřených dveří. Meteostanice se v Chebu nachází v Podhradské ulici, u hlavní silnice, která vede z Chebu na Podhrad. Kromě běžných meteorologických pomůcek, které jsou rozmístěné po zahradě meteorologického pozemku, se návštěvníci podívají také do budovy, kde jim pozorovatelé počasí ukážou, jakým způsobem se získaná data zadávají do počítačů. Chebská meteorologická stanice je specifická, protože se tu nachází i řídicí jednotka přístroje pro měření radioaktivity prostředí. Tento přístroj zaznamená lehkou radioaktivitu při přechodu bouřkového mraku. Příchozí si prohlédnou i slunoměr, půdní teploměry, srážkoměr anebo dohledoměr, kterým se zjišťuje snížená viditelnost. Přístupné v sobotu 23.3. od 9 do 14 hodin, meteostanice Cheb.