Výstava připomene říšský sněm svolaný roku 1389 králem Václavem IV. do Chebu a rovněž panovníkův sňatek s princeznou Žofií Bavorskou. Prostřednictvím dobových dokumentů vám představí město Cheb jako silný městský stát, který se těší přízni panovníka a vítězí nad nepřáteli z řad okolní šlechty. Návštěvníkům výstavy se také naskytne jedinečná příležitost spatřit zlomky nejstarší dochované česky psané legendy o sv. Anežce z poslední třetiny 14. století a seznámit se s okolnostmi tohoto unikátního nálezu.

Výstava bude pro veřejnost otevřena ve dnech 13. a 14. června vždy od 10 do 17 hodin. Přednáška na téma Cheb v dobách krále Václava IV. se uskuteční 13. června v 10 a 16.30 hodin v přednáškovém sále chebského archivu.

Páteční Deník s TV magazínem.Zdroj: Deník