Její výstava Neviňátka představuje aktuální problematiku lidí, především žen a dětí, které v různých zemích současného světa žijí nezaslouženě v těžkých podmínkách, ať už je jejich příčinou chudoba a zaostalost země, kruté tradice nebo válka či hladomor. Fotografčiným posláním je prostřednictvím fotografií ukazovat veřejnosti věci, které je nutno napravit. Výstava potrvá od 6. září, kdy se v 17 hodin uskuteční vernisáž výstavy, do 31. října a bude vrcholem letošní výstavní sezóny v Hroznatově akademii Teplá.